Samenvatting

Als u een gewond dier heeft gevonden of als er sprake is van een calamiteit dan kunt u contact opnemen met de Dierenambulance Zuid Holland Zuid, telefoonnummer (0900) 112 00 00. De dierenambulance haalt gewonde gezelschapsdieren, maar bijvoorbeeld ook gewonde wilde vogels of egels op. De dierenambulance is onderdeel van de Dierenbescherming.

Melding gewond dier of calamiteit

Dierenambulance Zuid Holland Zuid
Postbus 5265,
3008 AG Rotterdam
Alarmnummer: (0900) 112 0000
Website: Dierenambulance Zuid Holland Zuid
E-mail: InfoDAZHZ@dierenbescherming.nl

Stichting Dieren 4U
Telefoon: 085-0604567
Website: www.dieren4u.nl

Gewond landbouwhuisdier of vee

Landbouwhuisdieren en vee mogen niet door de dierenambulance worden vervoerd, hiervoor kunt u contact opnemen met de Algemene Inspectie Dienst, telefoonnummer: (045) 54 66 230.

Melding gevonden of vermist huisdier

Wanneer u een dier vindt en er is geen sprake van een calamiteit, kunt u contact opnemen met het Centraal Meldpunt Dieren, telefoonnummer (088) 343 71 12.

Voor de kostenloze registratie van gevonden en vermiste huisdieren kunt u contact opnemen met Amivedi Goeree-Overflakkee, telefoon (088) 006 46 97 of per e-mail: go@amivedi.com. U kunt een gevonden of vermist huisdier ook melden via de website van Amivedi (www.amivedi.nl) waarop uitgebreide informatie over dit onderwerp te vinden is.

Als een vermist en gemeld huisdier gevonden is wordt de eigenaar door Amivedi daarvan in kennis gesteld.

U kunt een gevonden dier tijdelijk zelf opvangen of naar het Dierenasiel in Spijkenisse brengen:

Dierenasiel Spijkenisse
Markenburgweg 1
3202 LH Spijkenisse
Telefoon (088) 34 37 131
Dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Melding verwaarloosd of mishandeld dier

Op 9 januari 2011 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (V&J) het startschot gegeven voor de campagne 144 red een dier. De campagne, die bestaat uit radio- en televisiespotjes, advertenties en de website 144redeendier.nl, moet duidelijk maken in welke situaties 144 kan worden gebeld.

Het nieuwe meldnummer voor dieren in nood trok de eerste paar dagen meer dan duizend bellers per dag. Daarna kwamen er dagelijks tussen de vijf- en zeshonderd telefoontjes binnen. "Een groot deel wordt mondeling afgehandeld, daar zijn de centralisten voor opgeleid", zegt de woordvoerder. Het betreft vaak telefoontjes van mensen die zich zorgen maken om de toestand van een dier, terwijl bij doorvragen naar de situatie geen sprake is van een zorgelijke situatie.

Meldingen

Mensen maken zich zorgen over dieren in kou of wind, maar meestal is dat niet nodig. Paarden en koeien staan bijvoorbeeld liever buiten in weer en wind dan op stal. Het deel van de meldingen waarin wel sprake is van een noodgeval, mogelijk strafbare feiten als dierenmishandeling of verwaarlozing, of een zorgelijke situatie wordt doorgeleid naar de juiste ketenpartner: afhandeling geschiedt door de dierenpolitie, de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (gezelschaps- en hobbydieren), de dierenambulance, een regionale afdeling van de Dierenbescherming of de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit voor landbouwhuisdieren en bedrijfsmatig gehouden dieren.

Nauwe samenwerking

Het is de bedoeling dat op termijn vijfhonderd agenten zich fulltime bezighouden met dierenleed. Zaken die wel zorgelijk voor het dier in kwestie zijn maar geen strafbare feiten betreffen, worden overgedragen aan de lokale afdelingen van de Dierenbescherming. De verwachting is dat er een nauwe samenwerking zal ontstaan.

144 red een dier

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing, dan is er één centraal nummer dat u kunt bellen om het te melden: 144. Dit nummer is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar tegen lokaal tarief. Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn, bel dan het politienummer 0900-8844, of voor spoed 112.

Meldkamer

Het meldnummer is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dat betekent dat speciaal opgeleide politiemensen de telefoon aannemen en de juiste hulpverlener inschakelen.

Samenwerkende hulpdiensten

Afhankelijk van de melding wordt de politie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld. Meer informatie over deze organisaties vindt u op 144redeendier.nl/partners.