Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders (B en W). Zij vormen samen het bestuur van de gemeente. Het aantal leden is wettelijk bepaald. Het aantal leden van de gemeenteraad hangt samen met het inwoneraantal. Van maart 2022 bestaat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee uit 31 leden(externe link). De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, en beslist in hoofdlijnen over de besteding van het geld. Daarnaast controleert de gemeenteraad het dagelijks bestuur. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente.

Samenstelling

De huidige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is gekozen op 14, 15 en 16 maart 2022. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee telt 31 leden, verdeeld over 11 fracties(externe link).

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Vergaderingen en bijeenkomsten

De gemeenteraad vergadert maandelijks, uitgezonderd de zomervakantiemaanden. De raadsvergaderingen worden gehouden in bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis.

Voor de raadsvergaderingen zijn regels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het Reglement van orde van de raad Goeree-Overflakkee 2020(externe link).

Het presidium bereidt de agenda van de gemeenteraad voor en bepaalt wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Het presidium wordt daarbij ondersteund door de griffie. Het presidium bestaat uit 9 fractievoorzitters en de voorzitter van de gemeenteraad.

Raadsinformatiesysteem Notubiz

De gemeenteraad maakt voor het vergaderen gebruik van het digitale raadsinformatiesysteem (RIS) van Notubiz. In het RIS worden alle vergaderingen en bijbehorende vergaderstukken van de gemeenteraad getoond en bewaard. Via het RIS zijn alle vergaderingen en bijbehorende stukken te vinden, te lezen en als pdf-bestand te downloaden, maar ook de vergaderingen zijn hier live te volgen.

Klik op onderstaande button om naar de vergaderkalender van het RIS te gaan.

Vergaderkalender en vergaderstukken(externe link)

Presentatieavonden en inspraak/meespraak

Er worden ook maandelijks presentatieavonden gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk om in te spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Meespreken kan over onderwerpen die op de agenda staan.

Uitgebreide informatie over inspraak

Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. Griffiemedewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van het presidium en de raad goed verlopen. Daarbij verzorgen zij de ‘stukkenstroom’ (alle documenten, bijvoorbeeld nota’s en rapporten) van en naar het presidium en de raad en stellen ze de vergaderagenda's samen.

De griffie bestaat uit: 

  • griffier: Bert Brand
  • plaatsvervangend griffier/raadsadviseur: Jeanine van Eerten
  • plaatsvervangend griffier/raadsadviseur: Sander Figee
  • griffiesecretaris: Anita Goedegebuure
  • griffiemedewerker: Mariëlle Schouwenaar

Contact

Heeft u vragen over raadsvergaderingen en/of het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie:

Vergoedingen 2022

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een raadsvergoeding. Daarnaast hebben raadsleden ook recht op een onkostenvergoeding en andere vastgestelde vergoedingen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft daarom besloten dat burgemeester en wethouders jaarlijks een overzicht van alle vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan raadsleden zijn betaald op de website plaatsen.

2022

Raadslid

Vergoeding

raadslid

Onkosten-vergoeding

Internet-vergoeding

Ziektekosten-

vergoeding

Toelage fractie-voorzitter

Scholings-kosten

Contributie collectief lidmaatschap

Reis- en verblijf-kosten

P. Breederveld

4.128,52

537,99

58,71

28,00

    

W.P.M. Heintjes

11.907,69

1.551,69

58,71

81,78

    

A. van Alphen

16.877,04

1.661,25

58,71

116,94

1.186,14

   
C.Z. van Alphen12.748,521.661,25 88,94    
M.W. de Bruine12.748,521.661,25 88,94    
L. Schellevis4.969,35647,55 35,16    
R.E.D. Spelt8.532,281.111,84 60,34    

D. Pijl

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

    

P.W. 't Hoen

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

575,63   

B.P.M. Vreugde

4.128,52

537,99

58,71

28,00

   

P.C. Grinwis

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

    

C.M. Pipping

4.128,52

537,99

58,71

28,00

    

A.J. Rijerkerk-Andriesen

4.128,52

537,99

58,71

28,00

313,66

   

C. Grinwis

8.532,28

1.111,84

60,34

    

J.W. Eijkenduijn

8.344,76

1.087,40

58,71

56,60

481,60

   

M. van der Boom

4.128,52

537,99

58,71

28,00

    

H. Herweijer

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

1.666,68

   
J. de Geus12.748,521661,25 88,94    

C.G.M. Grinwis

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

    
A. Kasteleijn12.657,781.661,25 88,94    

S. van der Tang

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

    

A. Krouwel-Plantenga

4.128,52

537,99

58,71

28,00

    

L.W.C.A van Oorschot-Coppens

 14.128,52

537,99

58,71

28,00

    

E.M.E. van de Berg-Mostert

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

634,28   

G.J. Zwerus

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

972,41

   

N.F. Zwaga

4.128,52

537,99

58,71

28,00

    

J. Campfens-van den Ouden

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

    

E.B. Keijzer-Westhoeve

4.128,52

537,99

58,71

28,00

    
N.A. van Rossum8.532,281.111.84 60.34    

P. Kieviet

 16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

    

M.M. van den Nieuwendijk-Groenendijk

4.128,52

537,99

58,71

28,00

    

H. van der Meer

15.016,94

1.956,85

58,71

107,72

    

P.J. Nijssen

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

854,90   
R. Weydema12.657,781.661,25 88,94    

E. Tuk

6.487,68

845,41

58,71

44,01

443,62

   
A.J.Jochems12.657,781.661,25 88,94    
E. Os12.657,781.661,25 88,94    
J. Verlegh12.657,781.661,25 88,94    

D.P. Huising

16.877,04

2.199,24

58,71

116,94

1.538,52

   
J.M.M. de Jonge12.657,781.661,25 88,94647,54   
M.G.J. Wesdorp12.657,781.661,25 88,94    
T.A.J. Kom12.657,781.661,25 88,94    

Totaal

478.143,46

62.401,27

1.643,88

3.323,01

9.800,00

0,00

0,00

0,00

Vergoedingen

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een raadsvergoeding. Daarnaast hebben raadsleden ook recht op een onkostenvergoeding en andere vastgestelde vergoedingen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft daarom besloten dat burgemeester en wethouders jaarlijks een overzicht van alle vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan raadsleden zijn betaald op de website plaatsen.

2021

Raadslid

Vergoeding

raadslid

Onkosten-vergoeding

Internet-vergoeding

Ziektekosten-

vergoeding

Toelage fractie-voorzitter

Scholings-kosten

Contributie collectief lidmaatschap

Reis- en verblijf-kosten

P. Breederveld

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

W.P.M. Heintjes

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

A. van Alphen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.005,72

 

48,00

 

D. Pijl

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

P.W. 't Hoen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

B.P.M. Vreugde

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

366,70

 

48,00

 

P.C. Grinwis

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

C.M. Pipping

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

A.J. Rijerkerk-Andriesen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.204,65

 

48,00

 

C. Grinwis

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

J.W. Eijkenduijn

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.131,36

 

48,00

 

M. van der Boom

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

J. de Vos

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.404,26

 

48,00

 

H. Herweijer

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.633,92

 

48,00

 

C.G.M. Grinwis

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

S. van der Tang

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

A. Krouwel-Plantenga

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

L.W.C.A van Oorschot-Coppens

 16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

E.M.E. van de Berg-Mostert

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

G.J. Zwerus

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

880,08

 

48,00

 

N.F. Zwaga

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

J. Campfens-van den Ouden

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

E.B. Keijzer-Westhoeve

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

P. Kieviet

 16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

M.M. van den Nieuwendijk-Groenendijk

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

H. van der Meer

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

P.J. Nijssen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

E. Tuk

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.131,36

 

48,00

 

D.P. Huising

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.257,00

 

48,00

 

Totaal

474.257,88

63.085,44

6.960,00

3.286,86

10.015,05

0,00

1.363,00

0,00