De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. Het aantal leden is wettelijk bepaald. Dit aantal hangt samen met het inwoneraantal. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft nu nog 29 leden, dit wordt 31 leden vanaf 2022. Zij vertegenwoordigen sedert de herindeling van Goeree-Overflakkee op 1 januari 2013 de bevolking in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, en beslist tevens in hoofdlijnen hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het dagelijks bestuur, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling

De huidige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is gekozen op 14, 15 en 16 maart 2022. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee telt 31 leden, verdeeld over 9 fracties(externe link).

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Vergaderingen en bijeenkomsten

De gemeenteraad vergadert maandelijks, uitgezonderd de zomervakantiemaanden. De raadsvergaderingen worden gehouden in het Rondeel, Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis.

Voor de raadsvergaderingen zijn regels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het Reglement van orde van de raad Goeree-Overflakkee 2020(externe link).

Het presidium bereidt de agenda van de gemeenteraad voor en bepaalt wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Het presidium wordt daarbij ondersteund door de griffie. Het presidium bestaat uit 9 vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en de voorzitter van de gemeenteraad.

Raadsinformatiesysteem Notubiz

De gemeenteraad maakt voor het vergaderen gebruik van het digitale raadsinformatiesysteem (RIS) van Notubiz. In het RIS worden alle vergaderingen en bijbehorende vergaderstukken van de gemeenteraad opgeslagen. Via het RIS kunt u alle vergaderingen en stukken vinden, lezen en als pdf-bestand downloaden, maar ook de vergaderingen live volgen.

Klik op onderstaande button om naar de vergaderkalender van het RIS te gaan.

Vergaderkalender en vergaderstukken(externe link)

Dialoogavonden en inspraak

Er worden ook maandelijks dialoogavonden gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen belanghebbenden over bepaalde onderwerpen die op de agenda staan, de raadsleden toespreken. Ook is het mogelijk zelf een onderwerp in de dialoogavond in te brengen.

Uitgebreide informatie over inspraak

Gast van de raad

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee nodigt u uit om zich aan te melden als 'Gast van de raad'. Als 'Gast van de raad' krijgt u op een vergaderavond algemene uitleg over het gemeentebestuur, de raadsvergadering, de politieke verhoudingen, de rol van de gemeenteraad en de wijze waarop besluiten worden genomen in de gemeente.

Uitgebreide informatie over 'Gast van de raad'

Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. Griffiemedewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van het presidium en de raad goed verlopen. Daarbij verzorgen zij de ‘stukkenstroom’ (alle documenten, bijvoorbeeld nota’s en rapporten) van en naar het presidium en de raad en stellen ze de vergaderagenda's samen.

De griffie bestaat uit: 

  • griffier: Bert Brand
  • plaatsvervangend griffier/raadsadviseur: Jeanine van Eerten
  • plaatsvervangend griffier/raadsadviseur: Sander Figee
  • griffiesecretaris: Anita Goedegebuure
  • griffiemedewerker: Mariëlle Schouwenaar

Contact

Heeft u vragen over raadsvergaderingen en/of het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie:

Vergoedingen

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een raadsvergoeding. Daarnaast hebben raadsleden ook recht op een onkostenvergoeding en andere vastgestelde vergoedingen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft daarom besloten dat burgemeester en wethouders jaarlijks een overzicht van alle vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan raadsleden zijn betaald op de website plaatsen.

2021

Raadslid

Vergoeding

raadslid

Onkosten-vergoeding

Internet-vergoeding

Ziektekosten-

vergoeding

Toelage fractie-voorzitter

Scholings-kosten

Contributie collectief lidmaatschap

Reis- en verblijf-kosten

P. Breederveld

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

W.P.M. Heintjes

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

A. van Alphen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.005,72

 

48,00

 

D. Pijl

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

P.W. 't Hoen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

B.P.M. Vreugde

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

366,70

 

48,00

 

P.C. Grinwis

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

C.M. Pipping

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

A.J. Rijerkerk-Andriesen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.204,65

 

48,00

 

C. Grinwis

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

J.W. Eijkenduijn

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.131,36

 

48,00

 

M. van der Boom

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

J. de Vos

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.404,26

 

48,00

 

H. Herweijer

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.633,92

 

48,00

 

C.G.M. Grinwis

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

S. van der Tang

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

A. Krouwel-Plantenga

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

L.W.C.A van Oorschot-Coppens

 16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

E.M.E. van de Berg-Mostert

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

G.J. Zwerus

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

880,08

 

48,00

 

N.F. Zwaga

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

J. Campfens-van den Ouden

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

E.B. Keijzer-Westhoeve

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

P. Kieviet

 16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

M.M. van den Nieuwendijk-Groenendijk

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

H. van der Meer

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

P.J. Nijssen

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

  

48,00

 

E. Tuk

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.131,36

 

48,00

 

D.P. Huising

16.353,72

2.175,36

240,00

113,34

1.257,00

 

48,00

 

Totaal

474.257,88

63.085,44

6.960,00

3.286,86

10.015,05

0,00

1.363,00

0,00