Inleiding

Snippergroen is openbaar groen wat verkocht kan worden aan aangrenzende stukken grond in eigendom van particulieren. Wanneer dit niet kan, door bijvoorbeeld aanwezigheid van kabels, leidingen en/of riolering in de grond of bezwaren in verband met de ruimtelijke inrichting, kan een optie zijn de grond te huren. Bouwkavels kunnen niet via onderstaand formulier aangevraagd worden. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met een lokale makelaar. 

Wat kost het?

Als er sprake is van een stuk grond groter dan € 70,00 per m² of in geval van vergroting van het stuk grond van meer dan 50%, wordt de prijs via taxatie vastgesteld. 

In onderstaande tabel vindt u de huidige huurprijzen voor snippergroen (prijsniveau 2021). De huurprijzen worden ieder jaar aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex alle  huishoudens (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek. Bij het aangaan van de overeenkomst brengen wij eenmalig € 45,00 administratiekosten in rekening.

Overzicht huurprijzen snippergroen
Oppervlakte in m² Prijs per m² Minimale huurprijs
0 - 15 € 3,03 € 38,00
16 - 25 € 3,28 € 55,00
26 - 50 € 2,75 € 82,00
51 - 100 € 2,18 € 136,00
101 - 250 € 1,37 € 218,00
Meer dan 250 Taxatie  

 Voorwaarden

Als de bestemming past bij uw plannen, dient u een aanvraag in bij de gemeente via het hieronder vermelde formulier. Onderaan de pagina vindt u een voorbeeld van een huurovereenkomst en de algemene verkoopwaarden. 

Aanvragen

Aanvraag koop of huur gemeentegrond indienen

Na ontvangst toetsen wij uw verzoek en zetten wij de mogelijkheden op een rijtje. Vervolgens nemen wij contact met u op. 

Extra informatie

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden zoals o.a.:

  • u heeft een omgevingsvergunning nodig om te bouwen;
  • u heeft toestemming nodig van de eigenaar om op deze grond te bouwen (ingeval van huur)
  • bij aanwezigheid van kabels en leidingen (ingeval van verkoop) wordt een recht van opstal gevestigd. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

Downloaden:

De concept huurovereenkomst is een voorbeeld, wij staan vrij om hier aanvullende voorwaarden in op te nemen of de huurovereenkomst in uw situatie te veranderen.