Aanvraag kan alsnog gedaan worden

Gemeente Goeree-Overflakkee vraagt alleenstaande ouders die mogelijk onterecht vorig jaar geen aanvraag deden voor energietoeslag 2022 zich te melden. Het gaat om een kleine groep ouders met een laag inkomen. Zij ontvingen maandelijks een extra bedrag voor alleenstaande ouders bij het kindgebonden budget. Op de gemeentelijke website stond hierover onjuiste informatie.

De gemeente vraagt alleenstaande ouders die vermoeden dat dit voor hen geldt voor 30 september te bellen naar 14 0187, optie 1 (Sociaalcontactpunt). Dan kan het aanvraagformulier voor 2022 alsnog ingevuld en beoordeeld worden.

Onderzoek

Hoge stroom- en gaskosten? En een laag inkomen? Craag energietoeslag aan.

De gemeente begon een onderzoek naar de uitvoering van de energietoeslag in 2022 na signalen dat de regels niet zouden zijn gevolgd. De (lokale) beleidsregels bleken goed. Ook het aanvraagformulier, de toelichting en de beoordeling van aanvragen was in orde. Maar op de webpagina over de energietoeslag 2022 stond ten onrechte de verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaanden genoemd als behorende bij het inkomen. Het blijkt een menselijke fout. Daardoor dachten alleenstaande ouders mogelijk dat hun inkomen te hoog was voor de energietoeslag.

In het onderzoek zijn ook alle 346 afwijzingen van de energietoeslag 2022 opnieuw bekeken. In één geval lijkt de verhoging van het kindgebonden budget meegespeeld te hebben. Met de aanvrager is contact opgenomen en de energietoeslag wordt alsnog uitbetaald.

Kleine groep

Op basis van CBS-cijfers zijn er zo’n 200 eenoudergezinnen met een laag inkomen op Goeree-Overflakkee. Kijkend naar het aantal ingediende aanvragen kunnen er nog ongeveer 50 éénoudergezinnen zijn die geen aanvraag deden. Dat kan met een goede reden zijn, bijvoorbeeld omdat het inkomen wel te hoog was. Het valt echter niet uit te sluiten dat een klein aantal gezinnen onterecht geen energietoeslag aanvroegen, omdat ze het extra bedrag voor alleenstaanden meerekenden bij het inkomen (2022: € 274,- per maand).

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen konden in 2022 vanuit het Rijk een energietoeslag krijgen van 1.300 euro. Dit extra geld was voor het betalen van de hogere energiekosten. De gemeente behandelde de aanvragen en betaalde deze toeslag uit aan haar inwoners.  Alleen huishoudens met een laag inkomen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, hadden recht op deze energietoeslag. Dat ging voor alleenstaanden tot AOW-leeftijd met minderjarige kinderen om een inkomensgrens van € 1.310,05.

Gemeente Goeree-Overflakkee sloot, net als veel andere gemeenten, met de beleidsregels zo veel mogelijk aan bij de landelijke Participatiewet en het lokale minimabeleid. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met recht op ondersteuning ook de juiste ondersteuning krijgen. Daarom wees ze de inwoners vorig jaar vaak op de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor energietoeslag. In totaal werd 1.715 keer de energietoeslag uitbetaald.

Ook voor 2023 is er energietoeslag. Aanvragen kan echter nog niet, omdat de Tweede en Eerste Kamer eerst over het wetsvoorstel moeten beslissen.