Vanwege de coronapandemie is het (nog) niet mogelijk gasten te ontvangen tijdens raadsvergaderingen.


De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee nodigt u uit om zich aan te melden als 'Gast van de raad'. Als 'Gast van de raad' krijgt u op een vergaderavond algemene uitleg over het gemeentebestuur, de raadsvergadering, de politieke verhoudingen, de rol van de gemeenteraad en de wijze waarop besluiten worden genomen in de gemeente. Ook wordt kort ingegaan op de raadsagenda van die avond. Raadsleden die als gastheer/-vrouw optreden, vertellen iets over zichzelf en het raadswerk. Uiteraard krijgt u volop gelegenheid vragen te stellen aan deze raadsleden.

Programma Gast van de raad

  • 18.45 uur Ontvangst met koffie en uitleg door enkele raadsleden.
  • 19.30 uur Aanvang raadsvergadering – goede zitplaats op de publieke tribune.
  • Na afloop vergadering korte evaluatie met burgemeester.
  • Na afloop kunt u napraten met de raadsleden.

Locatie

De raadsvergaderingen worden gehouden in bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie: