Gemeente Goeree-Overflakkee

Toekomst

De gemeente Goeree-Overflakkee werd in februari 2018 eigenaar van het fort en heeft zichzelf allereerst tot doel gesteld om het fort weer ‘beleefbaar en toegankelijk’ te maken. Daarbij geldt het motto ‘behoud door ontwikkeling’, wat concreet inhoudt dat er naast de restauratie van de historische bebouwing ook wordt ingezet op herbestemming. Er wordt hierbij ook goed gekeken naar de toeristische waarde.

Voorop staat wel dat de cultuurhistorische waarde van de locatie gewaarborgd blijft. Alle toekomstige functies en exploitaties moeten passen in het historische geheel van het fort. Ook de relatie met het dorp Ooltgensplaat is belangrijk, evenals de initiatieven vanuit de Zuiderwaterlinie – de Stelling van Willemstad in het bijzonder – en van Waterpoort, de samenwerkingsorganisatie op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland.