Gemeente Goeree-Overflakkee

Restauratie

Afbrokkelende buitenmuren, veel waterschade en een paar eeuwen aan provisorische reparaties. Van het ooit zo imposante Fort Prins Frederik was in 2018 weinig meer over. Daarom begon de gemeente Goeree-Overflakkee, na de ‘sleutels’ van het fort te hebben gekregen, met het uitwerken van restauratieplannen voor het fort, in het bijzonder voor de geschutstoren.

Om de toren voor de toekomst te behouden moest eerst de gronddekking op de geschutstoren worden verwijderd. Deze was namelijk verzadigd met water, waardoor er water in de muren sijpelde. Door bevriezing zette het water uit en dit beschadigde de muren. De grondlaag veroorzaakte bovendien een behoorlijke druk op de toch al zwakke buitenmuren.

De hoeveelheid grond die verwijderd is van de geschutstoren..

De hoeveelheid grond die verwijderd is van de geschutstoren.

Daarna is begonnen met het herstellen van de buitenmuren en het restaureren van de geschutstoren naar de oorspronkelijke Franse vorm. De muren van de geschutstoren werden in zijn geheel opnieuw opgemetseld en gevoegd. Ook is een inventarisatie gemaakt naar de andere noodzakelijke werkzaamheden voor behoud van het fort.

Het dak van de geschutstoren na de verwijdering van het gronddek

Het dak van de geschutstoren na de verwijdering van het gronddek.

Brug

De huidige toegang tot het Fort Prins Frederik vanaf de Havendijk is niet origineel. Oorspronkelijk lag er een toegangsbrug aan de oostzijde van het fort, over de fortgracht in het verlengde van de poterne. Helaas is deze brug met de Watersnoodramp van 1953 weggespoeld.

Daarom wordt de originele toegangsbrug teruggebracht in de oorspronkelijke sobere militaire stijl. Op deze manier wordt het fort aangesloten op het provinciale fietsnetwerk en is het voor een bezoeker mogelijk om een route te fietsen of lopen over het fortterrein. In de zomer van 2019 start de ontwikkeling van de fiets-/voetgangersbrug.

Luchtfoto van het Fort Prins Frederik met de oorspronkelijke toegangsbrug aan de oostzijde van het fort. Deze toegangsbrug wordt in ere hersteld

Luchtfoto van het Fort Prins Frederik met de oorspronkelijke toegangsbrug aan de oostzijde van het fort.

Deze toegangsbrug wordt in ere hersteld.