Gemeente Goeree-Overflakkee

Toekomst van Zuid-Hollands erfgoed Fort Prins Frederik en Fort Buitensluis voor het voetlicht

Tijdens een bezoek aan de forten Prins Frederik (Goeree-Overflakkee) en Buitensluis (Hoeksche Waard) besprak Willy de Zoete de toekomstplannen van dit erfgoed.

Gedeputeerde Willy de Zoete heeft vrijdag 12 juni 2020 een bezoek gebracht aan de forten Prins Frederik (Goeree-Overflakkee) en Buitensluis (Hoeksche Waard). De gedeputeerde werd daarbij, in klein gezelschap, begeleid door wethouders Daan Markwat (GO) en Harry van Waveren (HW), de beide projectleiders van de twee forten en de voorzitter van de Stichting Fort Buitensluis. De gedeputeerde nam met interesse kennis van de tot nu toe gerealiseerde restauratiewerkzaamheden en verdere doelen en plannen voor de toekomst. Zij was daarbij verheugd te horen dat ook hier een grote schare vrijwilligers ons erfgoed zo’n warm hart toedraagt.

Ook kwam aan de orde dat de forten onderdeel zijn van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak (ook wel de Stelling van Willemstad genoemd). Een gebied waar diverse partijen actief zijn. Zij geven bezoekers en inwoners een beeld van de grootsheid van de Stelling en de historie van deze plek. Zo kunnen recreanten en toeristen deze historische plekken zelf beleven. Dit biedt tevens economisch kansen.

Willy de Zoete: “Onze forten zijn mooie voorbeelden hoe door de geschiedenis heen water niet alleen als een vijand werd gezien maar ook als verdediger van onze vrijheid. De forten staan voor stoere continuïteit en aandacht voor onze vrijheid. Het is mooi om te zien wat de noeste inzet van veel vrijwilligers voor elkaar brengt. Toeristische parels en bezienswaardigheden in het Hollandse landschap.”

Fort Prins Frederik

Sinds 2018 ontvangt Fort Prins Frederik subsidie voor restauratie en herbestemming van de provincie Zuid-Holland. Het fort maakt het onderdeel uit van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. De ambitie van de eigenaar, de gemeente Goeree-Overflakkee, is dit imposante rijksmonument uit 1811 weer in de oude luister te herstellen en een eigentijdse nieuwe recreatieve bestemming te geven.

In 2018 en 2019 kon zo een start gemaakt worden met onder meer de geschutstoren, de toegangsbrug en -poort en balkons. In 2020 is subsidie verstrekt voor restauratie van de entree van het fort: de poterne, de geschuts-opstelplaatsen, de bomvrije bergplaatsen en de grondlichamen. Dit deel van de bovenring wordt bovendien geschikt gemaakt voor museale en educatieve activiteiten. Fort Prins Frederik zal zo eens te meer een boegbeeld van het historische Zuid-Hollandse eiland kunnen blijven.

Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2020/toekomst-zuid-hollands-erfgoed-fort-prins-frederik/