De prijzen van energie stijgen. We betalen steeds meer voor stroom en gas. Dat kan een flinke aanslag zijn op onze portemonnee.

De energietoeslag is een bijdrage voor uw energiekosten.

Let op

Voor 2022 kan geen energietoeslag meer worden aangevraagd.

Er komt een energietoeslag voor 2023. U kunt op dit moment geen aanvraag doen. De Rijksoverheid werkt nog aan de wet die daarvoor nodig is. Als er meer bekend is, leest u dat hier.

Omschrijving

Als er meer bekend is over de nieuwe regeling 2023, leest u dat op deze pagina.

Voorwaarden

De overheid werkt nog aan de voorwaarden voor 2023. Als deze voorwaarden bekend zijn, dan leest u dat hieronder.

U kon in 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen als u voldeed aan deze voorwaarden:

  • een woonadres op Goeree-Overflakkee hebt;
  • 21 jaar of ouder was op 1 maart 2022; 
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag (gezamenlijk) inkomen heeft, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. 

Deze voorwaarden golden ook, als daar sprake van was, voor uw partner. 

Wanneer had u géén recht op de eenmalige energietoeslag?

  • U of uw partner bent/is 18, 19 of 20 jaar oud;
  • U of uw partner bent/is student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000);
  • U of uw partner verblijft in een instelling of opvanghuis;
  • U of u partner is dak-/thuisloos;
  • U bent een inwonend meerderjarig kind dat meetelt als kostendeler binnen het huishouden.