De prijzen van energie stijgen. We betalen steeds meer voor stroom en gas. Dat kan een flinke aanslag zijn op onze portemonnee.

De energietoeslag is een bijdrage voor uw energiekosten.

Let op

Uitkeren energietoeslag 2023 vertraagd

Inwoners met een laag inkomen hebben dit jaar weer recht op een energietoeslag van € 1.300,00. Helaas kunnen zij die nog niet aanvragen. Het wetsvoorstel dat de toeslag mogelijk maakt, is medio juli 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Die gaat het pas na de zomer behandelen.

Zolang de wet er niet is, krijgt de gemeente geen geld om de energietoeslag uit te keren. Als er meer bekend is, verschijnt dat op deze pagina.

Omschrijving

Als er meer bekend is over de nieuwe regeling 2023, leest u dat op deze pagina en op onze website.

Voorwaarden

De overheid werkt nog aan de voorwaarden voor 2023. Als deze voorwaarden bekend zijn, dan leest u dat hieronder.

U kon in 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen als u voldeed aan deze voorwaarden:

  • een woonadres op Goeree-Overflakkee hebt;
  • 21 jaar of ouder was op 1 maart 2022; 
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag (gezamenlijk) inkomen heeft, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. 

Deze voorwaarden golden ook, als daar sprake van was, voor uw partner. 

Wanneer had u géén recht op de eenmalige energietoeslag?

  • U of uw partner bent/is 18, 19 of 20 jaar oud;
  • U of uw partner bent/is student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000);
  • U of uw partner verblijft in een instelling of opvanghuis;
  • U of u partner is dak-/thuisloos;
  • U bent een inwonend meerderjarig kind dat meetelt als kostendeler binnen het huishouden.