Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen maakte het Rijk eind 2021 bekend dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag ontvangen. Dat was € 800,00 en is inmiddels verhoogd naar € 1.300,00. Dit geld is bestemd voor het betalen van de hogere energierekening. Vanaf 1 september keert de gemeente het bedrag van € 1.300,00 uit als een aanvraag voor energietoeslag is goedgekeurd. Iedereen die de energietoeslag al kreeg of voor 1 september nog krijgt, ontvangt in september automatisch een nabetaling van € 500,00.  

Heeft u een laag inkomen, tot 120% van de bijstandsnorm en niet automatisch de energietoeslag ontvangen? Dan kunt u hier de energietoeslag aanvragen. U kunt als u tot de doelgroep behoort tot en met 31 december 2022 – één keer per huishouden – hier de toeslag aanvragen. 

Energietoeslag aanvragen

Voor het aanvragen van de eenmalige energietoeslag zijn twee formulieren beschikbaar:

*Zie 'Vraag en antwoord' onderaan deze pagina.

Na uiterlijk 8 weken ontvangt u bericht van ons

We nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Als we nog informatie missen, dan nemen we contact met u op. Heeft u de aanvraag volledig ingevuld en alle gevraagde gegevens ingeleverd? Dan kunt u binnen uiterlijk 8 weken een antwoord van ons verwachten.

Welke documenten heeft u voor uw aanvraag nodig?

Let op! Zorg dat u de benodigde documenten – het liefst digitaal – bij de hand hebt, dan kunt u ze gelijk met uw aanvraag meesturen. Dat gaat om: 

 • kopie of scan van geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (paspoort, ID-bewijs of als u of uw partner dat niet heeft: rijbewijs)
 • bewijzen van uw inkomen in januari en februari 2022 (en dat van uw partner), zoals loonspecificaties en de (voorlopige) aanslag Belastingdienst
 • laatste afschrift van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort kan worden, met zichtbaar rekeningnummer en naam
 • eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.  

Wat zijn de voorwaarden voor de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Goeree-Overflakkee als u: 

 • een woonadres op Goeree-Overflakkee hebt
 • 21 jaar of ouder was op 1 maart 2022 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • een laag (gezamenlijk) inkomen heeft, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. 

Deze voorwaarden gelden ook, als daar sprake van is, voor uw partner. 

Wanneer heeft u géén recht op de eenmalige energietoeslag? 

 • U of uw partner bent/is 18, 19 of 20 jaar oud
 • U of uw partner bent/is student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000)
 • U of uw partner verblijft in een instelling of opvanghuis
 • U of u partner is dak-/thuisloos
 • U bent een inwonend meerderjarig kind dat meetelt als kostendeler binnen het huishouden.

Wat is het maximaal maandinkomen als er sprake is van 120% van de bijstandsnorm?

Er wordt verschil gemaakt tussen alleenstaanden en samenwonenden/getrouwden en mensen tot én vanaf de AOW-leeftijd.

Wat is voor de energietoeslag het maximaal maandinkomen inclusief vakantiegeld (120% van de bijstandsnorm):                     

Tabel max. maandinkomen (120% van de bijstandsnorm)
 21 jaar tot AOW-leeftijd    Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaanden     € 1.310,05€ 1.455,67
Samenwonenden/gehuwden    € 1.871,50       € 1.971,05

U kijkt hierbij of u op 1 maart 2022 én in januari en februari 2022 per maand niet meer verdiende dan het bedrag wat voor uw situatie geldt. Verdiende u wel meer? Dan heeft u geen recht op de eenmalige energietoeslag.

Energie besparen?

Door energie te besparen, betaalt u minder. U kunt bijvoorbeeld een energiebespaarcheck doen op de website www.energieloketgo.nl(externe link). Ook kunt u er een energiebespaartegoed aanvragen. En een afspraak maken met een energiecoach om samen te kijken naar meer bespaarmogelijkheden. De energiecoach geeft u tips waardoor u minder energie gebruikt.

De gemeente wil alle inwoners ook wijzen op de mogelijkheden om energie te besparen. Daarom biedt de gemeente onder andere een duurzaamheidslening aan (www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheidslening). Hiermee kunnen huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende aanpassingen aan hun woning te realiseren.

Meer vragen en antwoorden

Wanneer krijgt u bericht?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. U krijgt in elk geval binnen acht weken bericht van ons.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Telt de energietoeslag mee als vermogen bij de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen?

Nee, het SVHW telt de energietoeslag niet mee als vermogen. Stuur een bankafschrift mee waaruit duidelijk blijkt dat u een energietoeslag ontving. 

Aan wie heeft de gemeente automatisch de energietoeslag overgemaakt? 

De € 800,00 van de energietoeslag is automatisch overgemaakt aan de huishoudens waarvan bekend was dat zij één van de volgende uitkeringen ontvangen. Zij kregen hier ook een brief over. Het gaat om huishoudens met een: 

 • Bijstandsuitkering;
 • IOAW of IOAZ-uitkering;
 • Bbz-uitkering levensonderhoud.

Ontving u in de eerste maanden van het jaar én op peildatum 1 maart 2022 één van deze uitkeringen, maar is het geld niet op uw rekening gestort? Vul dan alstublieft ook het aanvraagformulier in. 

Heeft u de € 800,- al gekregen? Na 1 september krijgt u dan automatisch de verhoging van € 500,- op uw rekening gestort. 

Wanneer moet u de aanvraag voor samenwonenden/getrouwden invullen?

U bent partners als u: 

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en: 
  • samen een huishouden heeft; 
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent; 
  • samen een kind heeft; 
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of 
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe berekent u uw (gezamenlijk) inkomen? 

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten per maand bij elkaar op. U kijkt voor de eenmalige energietoeslag naar het (gezamenlijk) inkomen van januari en februari 2022.

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (met vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen:
 • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • Alleen voor alleenstaande ouders: 
 • Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2022: € 274,00 per maand). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. 

Wat telt u niet mee?

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget (bedrag boven de € 274,00 per maand, zie hierboven) 
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • Woonkostentoeslag

Is de energietoeslag ook aan te vragen voor zelfstandig ondernemers?  

Ja, de energietoeslag is ook voor zelfstandig ondernemers met een minimum maandinkomen onder de 120% van de bijstandsnorm. De energietoeslag is er ook voor andere werkenden die weinig verdienen en onder de 120% van de bijstandsnorm zitten. 

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.