Portefeuille

 • Financiën
 • Duurzaamheid
 • Accommodaties en Sport
 • Kunst en Cultuur

Taken

 • 4e locoburgemeester
 • Financiën (beleids- en beheersinstrumentarium, planning & control en beleid)
 • Duurzaamheid (klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit)
 • Belastingen
 • Deelnemingen
 • Grondbeleid/exploitatie
 • Inkoop
 • Vastgoed (gemeentelijke eigendommen)
 • Accommodaties inclusief Sport
 • Kunst en Cultuur (inclusief cultureel erfgoed)
 • Bedrijfsvoering (I&A, (streek)archief, facilitaire zaken)
 • Kernwethouder Ouddorp, Melissant, Dirksland en Oude-Tonge

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Dagelijks Bestuur SVHW (onbezoldigd)
 • Algemeen Bestuur SVHW  (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stedin  (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder Evides  (onbezoldigd)
 • Lid werkgroep BOVEN (Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s van de Energietransitie in Nederland) (onbezoldigd)
 • Bestuurlijk trekker RES Goeree-Overflakkee  (onbezoldigd)
 • Bestuurlijk trekker Duurzaamheid Regio Deal Zuid-Hollandse eilanden (onbezoldigd)
 • Algemeen Bestuur Inkoopbureau West-Brabant (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • DGA Eijkenduijn Beheer BV  (bezoldigd)
 • Rode Kruis (onbezoldigd)

Vervanger

Wethouder Berend Jan Bruggeman