Stimuleringsmaatregelen voor inwoners

Duurzaamheid
Duurzaamheid  |  Stimuleringsmaatregelen voor inwoners

Stimuleringsmaatregelen voor inwoners

Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee helpen wij mensen op een aantal manieren om hun gebouw te verduurzamen:

  • We bieden een duurzaamheidslening die gebruikt kan worden voor zaken zoals het isoleren van de woning  en het zelf opwekken van energie.
  • Bij het bouwen van een nieuwe woning moet  je een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Voor het  aanvragen van een omgevingsvergunning brengt de gemeente bepaalde kosten in rekening. Deze kosten worden leges genoemd. Op Goeree-Overflakkee is het  mogelijk om 50% van deze kosten (legesaanslag)  terug te krijgen als je een woning bouwt met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-norm van 0,00. Nieuwe woningen die in Nederland gebouwd worden,  moeten een EPC-norm van 0,40 hebben. Dit is zo door de Nederlandse overheid bepaald.  Op Goeree-Overflakkee stimuleren we mensen met deze regeling om een nog duurzamer en energiezuiniger huis te bouwen. De EPC norm geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is, hoe lager de waarde hoe energiezuiniger het gebouw.

    Om  in aanmerking te komen voor een teruggave van 50% van de kosten van de omgevingsvergunning (leges)  moet je  binnen 6 weken na oplevering van je woning een verzoek indienen bij de gemeente.  Dit kan met behulp van het digitale formulier verzoek vermindering leges. Je moet daarnaast een luchtdichtheidsmeting (bijv. blowerdoortest) uit  laten voeren in de nieuwe woning. Het rapport van deze meting lever je als aanvullend stuk in bij het verzoek. De kosten voor een luchtdichtheidsmeting (tussen € 500 en € 800) zijn voor rekening van de aanvrager. Het rapport van de meting wordt gecontroleerd door een toezichthouder van de gemeente. Bij een goede en gecontroleerde uitkomst wordt  50% van kosten van de omgevingsvergunning (de leges voor de omgevingsvergunning) terugbetaald.

  • Tegen een scherp tarief kan energieloket WoonWijzerWinkel een quickscan van uw woning maken.