Stad aan 't Haringvliet

Duurzaamheid
Duurzaamheid  |  Aardgasvrij Goeree-Overflakkee  |  Stad aan 't Haringvliet

Stad aan 't Haringvliet

 • Stad Aardgasvrij

  Een heel dorp aardgasvrij

  In Stad aan ‘t Haringvliet verkennen we op dit moment de mogelijkheden om het hele dorp in één keer te laten overschakelen op waterstof als warmtebron. Samen met bewoners en bedrijven treffen we voorbereidingen om in 2025 te stoppen met aardgas.

  Lees verder
 • 'Stad' onderzoekt mogelijkheden van waterstofgas

  De gemeente Goeree-Overflakkee moet, net als alle andere gemeenten, in 2021 een plan klaar hebben voor de toekomst van het eiland zonder aardgas. In Stad aan 't Haringvliet wachten de bewoners niet af tot de gemeente de plannen klaar heeft, maar gaan de bewoners zelf op zoek naar de beste alternatieven voor aardgas. Het meest in het oog springt het plan om van aardgas over te stappen naar waterstofgas.

  Lees verder
 • Projectleider Stad Aardgasvrij

  Als projectleider Stad Aardgasvrij is Jonathan Reitsma aangesteld. Hij werkr bij het team Economische Zaken (taakveld Duurzaamheid). Jonathan is te berieken via via projectleiderstad@goeree-overflakkee.nl of 06 21 51 56 46.

 • Tegenlicht - Deltaplan waterstof

  Nederland wil in 2050 van het aardgas af zijn. Maar hoe? Omdat zonne- of windenergie lastig opgeslagen kan worden, lijken dat (nog) geen geschikte alternatieven. Daar kan waterstof bij helpen: een unieke eigenschap van de deeltjes maakt dat waterstof energie kan opslaan en transporteren. En toch: Nederland durft de stap niet te zetten. Het is hoog tijd voor een deltaplan. Voor meer informatie klik op de link: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/deltaplan-waterstof.html

 • De inwonersbrochure: Stad Aardgasvrij, wat staat er te gebeuren?

  Raadpleeg de brochure

  Lees verder
 • Inwoners Stad aan 't Haringvliet denken mee over een aardgasvrij Goeree-Overflakkee

  In lijn met het klimaatakkoord van Parijs is Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal. In het kader van de verduurzaming zullen ruim zeven miljoen huishoudens van het fossiele aardgas af moeten. Daarom organiseerde het Stadsoverleg (dorpsraad Stad aan 't Haringvliet) op maandag 5 maart een goedbezochte inwonersbijeenkomst in dorpshuis ’t Trefpunt om hierover met verschillende partijen in gesprek te gaan. Stad aan 't Haringvliet wordt namelijk de eerste aardgasvrije kern in de gemeente Goeree-Overflakkee.

  Lees verder
 • Presentatie dorpsraad Stad aan 't Haringvliet 5 maart 2018

  Bijgevoegd is een presentatie in pdf-formaat van het Stadsoverleg van 5 maart 2018, waar onder andere gesproken is over "Stad aardgasvrij". Ook kunt u hier een impressie zien van het overleg. Klik op foto-impressie

  Lees verder