Innovatie

Duurzaamheid
Duurzaamheid  |  Innovatie

Innovatie

De gemeente Goeree-Overflakkee wil duurzame ontwikkeling versnellen. Innovatie is hiervoor de katalysator. Door de provincie Zuid-Holland is Goeree-Overflakkee aangewezen als proeftuin voor de Energieagenda. Maar ook op andere vlakken gebeurt er veel op het eiland. Denk bijvoorbeeld aan innovaties in de landbouw en de visserij. Via de duurzaamheidsalliantie en de economische strategie Smart Water wordt samengewerkt met ondernemers, onderwijs en inwoners aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn.

 • Energieopslag

  Eén van de manieren om bij weersafhankelijke elektriciteitsopwekking een overschot aan elektriciteit  nuttig te gebruiken  is het omzetten van elektriciteit in waterstof. Deze waterstof kan vervolgens op verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld als brandstof. In Oude-Tonge wordt waterstof tankstation Greenpoint Holland-Zeeland gerealiseerd.

 • Duurzaamheidsalliantie

  Een aantal partijen op en rond het eiland heeft zich, na het duurzaamheidcongres in 2015, verenigd in de Duurzaamheidsalliantie Goeree-Overflakkee. Dit is een netwerk van koplopers in de verduurzaming van het eiland. De deelnemers gaan de komende jaren zorgen voor kennisuitwisseling, en het leggen van verbindingen om op die manier de kansen te benutten. Via het ondersteunen van icoonprojecten die passen bij het DNA van het eiland willen deze partijen de verduurzaming van het eiland stimuleren. Deelnemen kan door contact op te nemen met duurzaamheid@goeree-overflakkee.nl.

  Meer informatie over de duurzaamheidsalliantie

 • Smart Water

  Smart Water is een visie op de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee tot 2050. De visie is door de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO), de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de Rabobank Het Haringvliet ontwikkeld. Hierbij draait het om slim omgaan met water; de expertise van Goeree-Overflakkee. Smart Water is gekozen omdat Goeree-Overflakkee als eiland is omgeven door water, veel van de economische activiteiten hier (in)direct mee verbonden zijn en ook de meeste innovaties raakvlakken hebben met water.

  Meer informatie over Smart Water

 • Innovatieve landbouw

  Innovaties in de landbouw zijn belangrijk voor Goeree-Overflakkee. Een groot deel van ons eiland bestaat uit landbouwgrond. Door middel van innovatieve projecten zijn ondernemers bezig om ook in deze sector duurzame ontwikkeling te versnellen. Hier is het van groot belang dat de verduurzaming ook meerwaarde heeft voor de consument.

  Lees verder
 • Innovatieve (nieuw)bouw

  Indien een aanvraag wordt ingediend voor het duurzaam (nieuw)bouwen van een woning, komt men in aanmerking voor een vermindering van de tarieven genoemd onder 2.3.1 Bouwactiviteiten. Van duurzame bouw als hiervoor bedoeld, is sprake indien uit een zogenoemde EPC-berekening (de Energieprestatiecoëfficiënt conform NEN-norm 7120) blijkt dat de EPC van de desbetreffende woning niet hoger is dan 0.00. De vermindering wordt toegepast nadat de gerealiseerde bouw is gecontroleerd op het aspect duurzame bouw. De vermindering bedraagt 50%, met een maximum van € 40.000.

  Meer informatie

 • Innovatieve visserij

  De visserij op Goeree-Overflakkee werkt met verschillende duurzame vismethodes zoals flyshooten, twinrig en pulswing. Deze technieken beroeren de bodem minder en verminderen ongewenste bijvangst. Schepen die met deze duurzame vismethodes vis vangen gebruiken minder brandstof (dit kan oplopen tot een besparing van 50%).

  Lees verder
 • Mobiliteit

  Een groot deel van het energiegebruik van Goeree-Overflakkee (meer dan 35%) is terug te voeren op mobiliteit. Om duurzaam vervoer te stimuleren wordt gekeken naar zowel privé als openbaar vervoer. Het is mogelijk om een oplaadpunt voor elektrische auto's aan te vragen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om het openbaar vervoer duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door het inzetten van bussen op waterstof.