Energie

Duurzaamheid
Duurzaamheid  |  Energie

Energie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een ambitieus energiedoel: Energieneutraal in 2020. Dit doel is verbonden met de opdracht die de gemeente van het rijk en de provincie heeft gekregen om 225 Megawatt windenergie op het eiland te realiseren (de windopgave) en de kansen voor duurzame energie op Goeree-Overflakkee.

Op Goeree-Overflakkee wekken we met name duurzame elektriciteit op. Om energieneutraal te worden compenseren we ons gas- en brandstofgebruik met duurzaam opgewekte elektriciteit. Regelmatig wordt de balans opgemaakt. De huidige productie is goed voor ongeveer 35% van ons energiegebruik. Wanneer we de windopgave, de geplande zonneparken en de getijdencentrale realiseren, zullen we in 2020 naar verwachting meer energie opwekken dan dat we gebruiken. De volgende uitdaging is om onze energievraag af te stemmen op het energieaanbod, bijvoorbeeld door windenergie op te slaan in de vorm van waterstof en door onze energievraag zo flexibel mogelijk te maken.

 • Wind

  Op Goeree-Overflakkee worden verschillende windparken gerealiseerd om aan de windopgave te voldoen.

  Meer informatie over windenergie

 • Zon

  Op Goeree-Overflakkee worden verschillende zonneparken gerealiseerd met medewerking van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft Goeree-Overflakkee in de Energieagenda aangemerkt als proeftuin voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen). Dit maakt innovatieve projecten mogelijk. Eén van de zonneparken is het zonnepark Ouddorp.

  Lees verder
 • Biogas

  Een groot deel van onze energievraag bestaat niet uit elektriciteit, maar uit gas. Een alternatief voor aardgas is (opgewaardeerd) groengas. Een mooi voorbeeld hiervan op Goeree-Overflakkee is het gas dat geproduceerd wordt door de Mono-Mestvergisting Microferm van de familie Ras.

  Meer weten? Bekijk het artikel 'Van koeienmest tot aardgas!' 

 • Getijdenenergie

  De provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het Rijk, zetten zich in voor de bouw van een getijdencentrale bij de Brouwersdam. De getijdencentrale moet, naast het produceren van energie, ervoor zorgen dat de waterkwaliteit en het ecosysteem in de Grevelingen verbetert dankzij de toestroom van zuurstofrijk zeewater

  Meer weten? Kijk op www.getijdencentralebrouwersdam.nl

  Bekijk ook: Programma Getij Grevelingen