Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. De gemeente Goeree-Overflakkee baseert haar definitie van duurzame ontwikkeling  op rentmeesterschap; dit sluit aan bij het oorspronkelijke denken over duurzaamheid zoals verwoord in het Brundtland-rapport (1987). Sinds 1987 zijn verschillende begrippen en gedachten ontstaan rond het thema duurzame ontwikkeling. Bekende voorbeelden hiervan zijn People, Planet, Profit, de Ecologische voetafdruk, Cradle to Cradle, Circulaire economie en recent de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling is meer  dan verantwoord energiegebruik en/of efficiĆ«nt  grondstofgebruik. We moeten in staat zijn om op een verantwoordelijke manier in onze behoeften te voorzien, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Kortom, we moeten kijken naar de huidige behoefte die we hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, markt en maatschappij (inwoners).

De gemeente heeft duurzaamheidsbeleid geformuleerd om aan de slag te gaan met duurzame ontwikkeling:

Quicklinks