Gemeente Goeree-Overflakkee

Waterstof: groene motor van de duurzame economie

decoratie

H2GO: het waterstofconvenant

Goeree-Overflakkee is een duurzame koploper. Daarom dient het eiland ook als duurzame proeftuin van Nederland. Samen met circa 30 lokale en (inter)nationale partijen onderzoeken we kansrijke projecten met duurzaam geproduceerde waterstof in de hoofdrol. Dat gebeurt binnen het waterstofconvenant H2GO. Want duurzame waterstof wordt gezien als dé vervanger van fossiele brandstof: geschikt voor verschillende sectoren en geen CO2-uitstoot.

Energiebuffer

Binnen een paar jaar produceert Goeree-Overflakkee een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Bovendien is het eiland een landpunt voor grote windmolenparken in de directe (en verdere) omgeving. Kortom: er is veel groene stroom beschikbaar die zich uitstekend leent voor de productie van ‘groene’ waterstof, waar deze energie in wordt opgeslagen.

Waterstofeconomie

Alle deelnemers aan het waterstofconvenant onderzoeken hoe ze waterstof in hun eigen domein kunnen inzetten: energie, chemie, mobiliteit, wonen, scheepvaart, landbouw. Aan de basis van de kansrijke projecten staat de ontwikkeling van een productie/conversiepark op Goeree-Overflakkee waar hernieuwbare elektriciteit wordt omgezet naar groene waterstof.

Meer lezen over de 6 kansrijke projecten: