Gemeente Goeree-Overflakkee

Visie: samen op weg naar een duurzaam eiland in de delta

Duurzaamheid is al vanaf de vorming van de gemeente Goeree-Overflakkee in 2013 een belangrijk thema. De bestuurlijke afspraak met de provincie Zuid-Holland om windmolens te plaatsen bracht de verduurzaming op het eiland in een stroomversnelling. Zo werden er bijvoorbeeld drie zonneparken aangelegd, en is er nog een in voorbereiding. Er is ingezet op energiewinning uit getijde en inmiddels zijn twee er biogasinstallaties gerealiseerd. Het doel is om uiteindelijk te voorzien in onze eigen energiebehoefte én die van anderen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we met zoveel mogelijk betrokkenen op het eiland samen. Alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt komen we écht verder.

We zijn op dit moment in Nederland afhankelijk van de energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dat kan aardgas zijn of steenkool. Bij de verbranding komt energie vrij, maar ook CO2. Als gemeente willen we snel onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dat doen we door ruimte te maken voor zonnepanelen en windmolens én door te kiezen voor besparing op verbruik en duurzaam opgewekte energie. Zo wekt het eiland op den duur meer groene energie op dan we verbruiken. Daarmee dragen wij volop bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot en aan de klimaatdoelstelling van Nederland en Europa. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel Duurzame energie opwekken van deze website.

Visie: duurzame energie, breed gedragen

Nu we op het eiland volop energie produceren, breekt er een nieuwe fase aan in het verduurzamen.  Want de volgende uitdaging is: hoe zorg je dat het aanbod en de vraag op elkaar aansluiten? Natuurlijke energiebronnen hebben momenten waarop ze veel energie produceren, zoals bij wind of zon. En er zijn momenten dat de opbrengst lager is, zoals ‘s nachts en als er geen wind is. De lokale coöperatie Deltawind houdt zich hier bijvoorbeeld mee bezig. De vraag is hoe je de energie opslaat als er veel geproduceerd wordt, zodat je die kunt gebruiken op momenten dat er weinig of geen productie is. Zowel accuopslag als groene waterstof lijken serieuze opties voor een gebalanceerd energieaanbod. Om de toepassing van duurzame waterstof verder te verkennen, is een groot samenwerkingsverband opgezet: het waterstofconvenant H2GO. Hier werken lokale en landelijke partners samen aan verschillende innovatieve projecten in verschillende sectoren. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel Waterstof van deze website.