Gemeente Goeree-Overflakkee

Veelgestelde vragen

  1. Helpt de gemeente mij met financieren van verduurzaming?

  2. Ik heb een initiatief op het gebied van duurzaamheid, en nu?

  3. Ik heb een uitgebreide vraag over aardgasvrij. Bij wie kan ik terecht?

  4. Ik wil een laadpaal in mijn straat of wijk, hoe realiseer ik dat?

  5. Ik ervaar stank, geluidsoverlast, bodemverontreiniging. Wat kan ik doen?

  6. Ik wil meer weten over de duurzaamheid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Waar vind ik meer informatie?

  7. Ik ben ontwikkelaar van zonneparken. In hoeverre biedt de gemeente Goeree-Overflakkee nog ruimte aan zon op land?


Helpt de gemeente mij met financieren van verduurzaming? 

Ja. Wij bieden de zogenaamde duurzaamheidslening aan. Dit is een lening voor de particuliere woningeigenaar, die door uitvoerder SVn tegen lage rente wordt aangeboden. Meer informatie vindt u op onze gemeentelijke website en de site van de SVn. 
 
Naast de lening biedt de gemeente Goeree-Overflakkee geen geldelijke subsidies aan. Wel bieden we de inwoner indirect hulp – bijvoorbeeld door een energieloket te subsidiëren, inkoopacties te houden en gratis energiescans te bieden. 
 
Nationaal zijn er veel subsidies waarop u aanspraak kunt maken. U kunt bijvoorbeeld de BTW op zonnepanelen terugkrijgen en is er een subsidie op een warmtepomp (de ISDE). 
 
Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:


Ik heb een initiatief op het gebied van duurzaamheid, en nu? 

Wat goed! Email ons op duurzaamheid@ggo.nl en we kijken of wij als gemeente iets voor je kunnen betekenen. Mocht dat niet het geval zijn, dan proberen we je te verbinden aan een van onze partners op het gebied van duurzaamheid. 


Ik heb een uitgebreide vraag over aardgasvrij. Bij wie kan ik terecht? 

Email ons op duurzaamheid@ggo.nl en we verbinden je aan de zogenaamde 'warmteregisseurs'. Zij werken tot en met 2020 aan een plan per wijk: welk duurzaam warmtealternatief is voor uw wijk het meest haalbaar en betaalbaar? 


Ik wil een laadpaal in mijn straat of wijk, hoe realiseer ik dat? 

Woont of werkt u in de gemeente Goeree-Overflakkee, heeft u geen eigen oprit en rijdt u een elektrische auto? Dan kunt u een openbaar oplaadpunt voor uw voertuig aanvragen bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op onze pagina over laadinfrastructuur voor auto’s. 
 
Heeft u een specifieke vraag over laadinfra, zoek dan contact met team duurzaamheid via duurzaamheid@ggo.nl


Ik ervaar bijv. stank, geluidsoverlast, bodemverontreiniging. Wat kan ik doen? 

U kunt uw klacht indienen bij DCMR, de milieudienst van Rijnmond via www.dcmr.nl.


Ik wil meer weten over de duurzaamheid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Waar vind ik meer informatie? 

Neem eens een kijkje op de databank van Klimaatmonitor. Hier vindt u waardevolle en gecontroleerde informatie over tal van duurzame thema’s.  


Ik ben ontwikkelaar van zonneparken. In hoeverre biedt de gemeente Goeree-Overflakkee nog ruimte aan zon op land? 

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt voorlopig geen ruimte meer aan grootschalige en grondgebonden zon op land. De onlangs gerealiseerde zonneparken zijn tot stand gekomen en het te realiseren park komt tot stand als pilot(s). Conform afspraak met de Provincie Zuid-Holland dienen deze eerst te worden geëvalueerd. Daarnaast is er de discussie rond ‘zon op dak komt voor zon op land’. En er is een voorkeur bij het huidige college voor dubbel ruimtegebruik. Voor meer kleinschaligere innovatieve opwek (in het kader van de proeftuingedachte) staat de gemeente wel open. In de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) maken we als regio duidelijk hoe we in de toekomst kijken naar opwek op het eiland (inclusief zon op land).’