Gemeente Goeree-Overflakkee

Warmtetransitie

Nederland gaat van het aardgas. Uiteraard gaat dat stapje voor stapje. Maar wat houdt de Warmtetransitie nu precies in?

Over een jaar of dertig zal niemand meer aangesloten zijn op het gasnet. Dat geldt ook voor Stellendam, waarbij nu vooral de vraag op tafel ligt wanneer en hoe dat gaat gebeuren. Om te komen tot een concreet tijdspad, dat wordt gedragen door de belanghebbenden, wordt er gebruik gemaakt van een intensief participatietraject. Belanghebbenden zijn woningcorporaties, energieleveranciers, bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, het rijk, de provincie en de gemeente zelf.

Dit participatie traject heeft als doel te komen tot een zo breed mogelijk gedragen resultaat in 2021, hét moment dat de Raad de Transitie Visie Warmte (TVW) zal vaststellen. De TVW is een visie op het aardgasvrij krijgen van alle kernen op Goeree-Overflakkee. Omdat het onmogelijk is om overal op het eiland tegelijkertijd te starten met een dergelijk proces wordt een start gemaakt met enkele kernen, waar Stellendam er één van is.

De bedoeling is om met elkaar te komen tot een Warmte Visie voor de kern Stellendam. Hierin wordt vastgesteld hoe de kern wordt verduurzaamd, wanneer de kern aardgasvrij wordt gemaakt en welke duurzame warmtesystemen er lokaal mogelijk zijn. Wanneer blijkt dat het mogelijk én gewenst is om een kern vóór 2030 aardgasvrij te maken, wordt een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) gemaakt. Met dit plan in de hand kunnen we dan partijen zoeken voor de uitvoering.