Gemeente Goeree-Overflakkee

Samenwerken: een gedeelde verantwoordelijkheid

decoratie

Het waterstofconvenant is slechts een van de vele voorbeelden van samenwerking. De gemeente kan weinig bereiken zonder lokale ondernemers en inwoners. Op Goeree-Overflakkee werken we nauw samen met bewoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook met de provincie Zuid-Holland. De ondernemers zijn verenigd in de FOGO, de ondernemersfederatie. Zij overleggen regelmatig met de gemeente over ambities, plannen en resultaten. De transportsector, vanouds goed vertegenwoordigd op Goeree-Overflakkee, denkt mee over verduurzaming. Ze hebben zelfs een bovengemiddelde score als het om energielabels gaat. Daarnaast helpen we woningcorporaties en inwoners met de overgang naar aardgasvrije gebouwen. Met het oog op de fusie tot één eilandelijke woningcorporatie is verduurzaming de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Het is ook geen toeval dat Krijn Ratsma uitgerekend op Goeree-Overflakkee Stichting Energieke Regio opzette om andere regio’s te stimuleren meer met duurzaamheid te doen. In samenwerking met de gemeente, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en Energieke Regio zijn er inmiddels meer dan 60 bedrijven en maatschappelijke organisaties op het eiland die hun gebouwen via Energieke Regio hebben verduurzaamd. Zo is er een eilandbrede beweging ontstaan. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel Wat wij doen van deze website.