Gemeente Goeree-Overflakkee

Nieuws project windturbines

 • Hoorzitting over structuurvisie windenergie

  (25-02-2014)

  Op donderdag 13 maart 2014 organiseert de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een hoorzitting over de structuurvisie windenergie. De gemeenteraad vindt het belangrijk om alle inwoners en belanghebbenden de kans te geven zich uit te spreken over de structuurvisie. Door de mening van voor- en tegenstanders te horen kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit over windenergie nemen.

  Lees verder
 • Windenergie uitvoerig besproken in gemeenteraad

  (16-12-2013)

  Ontwerp-structuurvisie en PlanMER vanaf januari 2014 ter inzage

  Donderdagavond 12 december 2013 behandelde de gemeenteraad de Herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee windenergie in de oordeelsvormende fase van de raadsvergadering. Er waren drie insprekers over dit onderwerp om de raadsleden te informeren over hun standpunten. Door de raadsleden is uitvoerig gesproken over windenergie op Goeree-Overflakkee. Er zijn drie amendementen ingediend door VKGO (1) en PvdA (2), die na stemming zijn verworpen. Daarnaast zijn twee moties ingediend door de coalitiepartijen, die na stemming zijn aangenomen. De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de locaties. Dit zal naar verwachting pas medio 2014 plaatsvinden. Wel heeft de raad toestemming gegeven om de ontwerp-structuurvisie en de PlanMER vanaf januari 2014 ter inzage te leggen.

  Lees verder
 • Samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ ondertekend

  (10-06-2013)

  Op donderdag 6 juni 2013 is de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee formeel ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente, provincie en Windgroep afspraken over het ruimtelijk onderzoek, baten en communicatie om maximaal 260MW windenergie te realiseren op Goeree-Overflakkee. De handtekeningen zijn gezet door wethouder Frans Tollenaar namens de gemeente, Gedeputeerde Govert Veldhuijzen namens de provincie en Arjan van den Tol namens de Windgroep. 

  Lees verder
 • 28 mei 2013: inloopavond windenergie westelijk deel Goeree-Overflakkee

  (27-05-2013)

  In Nederland moet in 2020 16% van de totale energie op een duurzame manier worden opgewekt.  Hiervoor wil het Rijk minimaal 6000 MW (Mega Watt) duurzame elektriciteit via windturbines op land in 2020 opwekken, verdeeld over Nederland. Het Rijk en de provincies hebben afspraken gemaakt over deze verdeling. Het Rijk ziet Goeree-Overflakkee als één van de concentratiegebieden waar grootschalige windenergie mogelijk moet zijn.

  Lees verder
 • Windenergie Goeree-Overflakkee besproken door de gemeenteraad

  (01-05-2013)

  Donderdag 25 april heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het proces rondom de m.e.r.-procedure voor windenergie op Goeree-Overflakkee en de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’. Uniek aan het proces is dat de gemeente, de provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee zich samen inspannen om geschikte plaatsingsgebieden voor maximaal 260 MW (MegaWatt) windenergie op het eiland te vinden. De gemeenteraad heeft uitgesproken communicatie met inwoners van het eiland en het inzichtelijk maken van baten erg belangrijk te vinden in dit project. Gezien het feit dat de extra windenergie een opgelegde taak is vanuit Rijk en provincie hecht de gemeente veel waarde aan meewerken daaraan om regie op het proces te behouden. 

  Lees verder