Gemeente Goeree-Overflakkee

Nieuws project windturbines

 • Milieueffectrapport compleet - Windturbinepark Battenoert

  (06-06-2017)

  De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windturbinepark Battenoert op Goeree-Overflakkee opnieuw beoordeeld.

  Lees verder
 • Milieueffectrapport bijna compleet - Windturbinepark Oostflakkee

  (06-06-2017)

  De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windturbinepark Oostflakkee in de Anna Wilhelminapolder op Goeree-Overflakkee beoordeeld.

  Lees verder
 • Gemeente behoudt regie over windenergie op Goeree-Overflakkee

  (10-11-2014)

  De provincie Zuid-Holland heeft haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen aan exploitanten van windturbines gedelegeerd aan de gemeente Goeree-Overflakkee.

  Lees verder
 • Structuurvisie windenergie vastgesteld

  (27-06-2014)
  Windmolens

  Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stemde donderdagavond 19 juni in met de aangepaste ‘partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie’ op basis van het ingediende amendement. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met zeven ingediende moties over windenergie. Nu de structuurvisie is vastgesteld, begint de planfase in het windenergieproces. Initiatiefnemers kunnen nu starten met het uitvoeren van de milieueffectrapportages voor windenergieprojecten (projectMER) in de aangewezen plaatsingsgebieden. 

  Lees verder
 • Wijzigingen locaties windenergie na inspraakprocedure

  (08-05-2014)

  Op dinsdag 6 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Besloten is om de partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie inclusief bijbehorende stukken door te sturen voor behandeling in de gemeenteraad. De structuurvisie bevat een paar wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. Een aantal locaties is gewijzigd. Hierdoor is naar verwachting 225 MegaWatt (MW) aan windenergie mogelijk op Goeree-Overflakkee. 

  Lees verder