Gemeente Goeree-Overflakkee

Duurzame visserij

decoratie

Moderne methoden doen hun intrede

De afgelopen jaren is er volop geïnnoveerd in de visserijsector. Zorg voor gezonde visgronden en populaties is essentieel voor het voortbestaan en de verduurzaming van de visserij. Dit vraagt wat van ondernemers, ook in het sociale domein. Denk aan innovatieve samenwerkingen met onderzoekers, maar ook met chef-koks. Waar de ondernemer zich voorheen beperkte tot het vangen en aan land brengen van vis, zie je steeds meer bedrijven die actief de consument en burger opzoeken. Er wordt op bedrijfsniveau gewerkt aan ketenverkorting, het afstemmen van vraag en aanbod en het inspelen op de mogelijkheden die internet biedt als het gaat om de verkoop van vis en transparantie van boord tot bord.

Visserij-innovatiecentrum

In het Visserij-Innovatiecentrum in Stellendam kunnen vissers testen uitvoeren. Er is een 32 meter lang zoutwaterbassin voorzien van een zandbodem, als proefopstelling voor de zeebodem. Hier werkt de branche met technische partners samen om kennis te vergaren. Dit centrum helpt vissers een verdere verduurzamingsslag te maken. Bovendien worden er praktijklessen aangeboden voor verschillende onderwijsinstellingen. Innovatie komt terug in alle aspecten van de visserij. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar het beperken van bijvangst door verbeterde selectiviteit van netten en het verhogen van overlevingskansen van discards. Maar er is meer! Ook thema’s als circulair ondernemen, recycling en afvalreductie staan volop in de belangstelling.

Masterplan duurzame visserij

Vissen met visie en vakmanschap: twee onderdelen van een sector die doelbewust met haar toekomst bezig is. Het samenwerkingsproject Masterplan Duurzame Visserij (MDV) heeft als doel om aan te tonen dat met de huidige technische kennis en innovaties, economischer en nog duurzamer kan worden gevist. De visserij op Goeree-Overflakkee werkt met verschillende duurzame vismethodes zoals flyshooten, twinrig en pulswing. Deze technieken beroeren de bodem minder en verminderen ongewenste bijvangst. Schepen die met deze duurzame methodes vis vangen gebruiken minder brandstof. Dat kan oplopen tot maar liefst 50% minder brandstof.

Revolutionair vissersschip

Verschillende vakgebieden binnen de visserij leverden een bijdrage om binnen een jaar een revolutionair vissersschip te ontwerpen én te bouwen. Het schip is gebouwd door de scheepsbouwers Hoekman (Urk) en Padmos (Stellendam), scheepstimmerbedrijf IJtama (Stellendam) en Electro Westhoeve (Ouddorp). Het nieuwe vistuig van het Twin-Rig Pulse type is ontwikkeld en gemaakt door Coöperatie Westvoorn (Stellendam) en HFK engineering uit Baarn. Inmiddels vaart dit hypermoderne visserschip op de Noordzee.

Meer lezen over dit onderwerp: