Gemeente Goeree-Overflakkee

Een warmtevisie voor elke kern op het eiland

gasfornuis

Samen op weg naar een toekomst zonder aardgas

Nederland heeft als doelstelling om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit is vastgelegd in het klimaatakkoord. Voor bijna iedereen in Nederland heeft dat directe gevolgen, want de meeste gebouwen worden verwarmd met aardgas. En bij verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Bovendien koken veel mensen op aardgas en wordt ook tapwater verwarmd met aardgas. We zullen dus op zoek moeten naar andere – duurzamere – energiebronnen om onze gebouwen warm te houden. Dit wordt de warmtetransitie genoemd. Hoe pakken we deze warmtetransitie aan op Goeree-Overflakkee?

Landelijke opdracht

Elke gemeente in Nederland werkt op dit moment aan een visie op deze verandering: de Transitievisie Warmte. Hierin staat omschreven hoe gebouwen in de toekomst op een andere manier worden verwarmd. Ook staat er in de visie beschreven wat er in elke wijk gaat veranderen en wanneer. Op Goeree-Overflakkee smeden onze warmteregisseurs samen met eilandbewoners voor elke kern een warmteplan.

Denk mee! Doe mee

De omschakeling van aardgas naar een andere warmtebron is een grote uitdaging – ook voor de gemeente. Want wat houdt de warmtetransitie nu precies in? Hoe pak je dat slim aan en waar begin je mee? Daar komt bij dat straks zowel de bewoners als de overheid achter het plan moeten staan. Daarom willen onze warmteregisseurs graag gezamenlijk bepalen hoe én wanneer wijken en kernen van het aardgas afgaan.

Kern voor kern

De Transitievisie Warmte komt tot stand in samenwerking met alle betrokkenen: eilandbewoners, bedrijven, scholen, woningcorporaties en de gemeente zelf natuurlijk. De warmteregisseurs zoeken naar logische momenten voor een wijk of dorp om van het aardgas af te gaan. Heeft de woningcorporatie grote renovatieplannen? Gaat er een schoolgebouw op de schop? Samen werken we zo stap voor stap naar de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte toe. Dat doen we voor het hele eiland: in elke kern en in iedere wijk. Samen verkennen we de praktische mogelijkheden. Om te beginnen met de besluitvorming. En vervolgens ook voor de uitvoering.

Dorpsbijeenkomsten

In elk dorp, in elke kern organiseren we bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en vragen te beantwoorden. De warmteregisseurs zijn precies op de hoogte van de technische mogelijkheden en de wettelijke beperkingen. Als bewoner ben je op de hoogte van de specifieke ontwikkelingen bij jou in de buurt of wijk.

Het Nederlandse Klimaatakkoord

Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zodra de partijen in de Tweede Kamer zijn uitonderhandeld, treedt het in werking.

Regionale Energie Strategie

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Binnen elke regio worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Na ondertekening van het Klimaatakkoord in de Tweede Kamer is het de bedoeling dat elke regio zijn eigen Regionale Energie Strategie (RES) binnen 6 maanden heeft opgesteld. In deze strategie wordt vastgelegd welke duurzame energiebronnen regionaal kunnen worden ingezet om duurzame energie op te wekken. Binnen de RES werken overheden samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk met bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Het eiland Goeree-Overflakkee vormt een RES-regio.

TransitieVisie Warmte: 2021

Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In deze visie wordt vastgelegd wanneer welke wijk van het aardgas afgaat. En als dat vóór 2030 gebeurt, dan wordt in een Wijk Uitvoerings Plan beschreven hoe dit op kern- of wijkniveau wordt aangepakt.


Een toekomst zonder aardgas: denk ook mee!


Veelgestelde vragen over een toekomst zonder aardgas

Waarom moeten we stoppen met aardgas?

Na de ontdekking van aardgas in Nederland zijn de meeste huishoudens in Nederland aangesloten op aardgas. Onder andere door klimaatverandering en de aardbevingen in Groningen wil de Nederlandse overheid overstappen naar alternatieve, duurzamere bronnen van energie. In 2050 stopt heel Nederland met aardgas. Dat is mogelijk omdat technische ontwikkelingen goede alternatieven bieden.

Hoeveel aardgas gebruik ik ongeveer en waarvoor eigenlijk?

Ongeveer 95% van Nederlanders gebruikt aardgas voor verwarming, koken en warm tapwater. Gemiddeld verbruiken Nederlandse huishoudens jaarlijks zo’n 1400 m3 aardgas. Het grootste deel van het aardgas, rond 80%, is om de woning te verwarmen. De rest wordt gebruikt voor koken, douchen en warm water.

Wat betekent een toekomst zonder aardgas voor mij?

Concreet betekent het dat je in de toekomst geen cv-ketel, fornuis en geiser op aardgas meer gebruikt. Voor het verwarmen van de woning gebruik je een andere verwarmingstechniek. Dat geldt ook voor koken en het verwarmen van tapwater. Alternatieven zijn bijvoorbeeld elektrische verwarming door middel van warmtepompen of met behulp van een lokaal warmtenet. Door de energievraag terug te brengen en andere maatregelen toe te passen zijn er kansen om woningen ook comfortabeler en toekomstbestendig te maken.

Hoeveel gaat deze overgang kosten?

Stoppen met aardgas en overstappen op een duurzame energiebron brengt natuurlijk investeringskosten met zich mee. Hoeveel het voor iedereen gaat kosten is nog niet bekend. Dat hangt onder andere af van het alternatief en wat je besluit om te doen met de woning. De verwachting is dat de prijs van aardgas de komende jaren zal stijgen en de kosten voor duurzame alternatieven juist zullen dalen.

Wie gaat dat eigenlijk betalen?

De landelijke overheid kijkt naar verschillende opties om het stoppen met aardgas voor iedereen betaalbaar te maken. Een van de mogelijkheden is het voorfinancieren van de nodige investeringen. Bijvoorbeeld met het nationale energiebespaarfonds, een vergrootte hypotheek of een gebouw-gebonden financiering. 

Waarom staat mijn vraag hier niet tussen?

We zijn nog in de beginfase van deze verkenning. Op veel vragen hebben wij ook nog geen antwoord. Daarover moeten we eerlijk zijn. De vragen waarop nog geen antwoorden zijn, nemen we mee.