Gemeente Goeree-Overflakkee

Een gemeente in transitie

luchtfoto Webego gebouw

De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

De gemeente Goeree-Overflakkee kijkt kritisch naar haar eigen energiegebruik. De gemeente heeft daarom een plan van aanpak ontwikkeld voor de volledige verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Doel: alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal in 2040. Om te verduurzamen moet de gemeente keuzes maken. Want niet alle gemeentelijke gebouwen worden even intensief gebruikt. Bovendien zijn veel gebouwen gedateerd.

De gemeente heeft op dit moment meer dan honderd gebouwen in eigendom. De kernportefeuille van circa 35 gebouwen gaan we gefaseerd verduurzamen. De energielabels van deze gebouwen variëren van label A tot en met G. De eerste stap kan zijn om alle gebouwen minimaal te verduurzamen naar energielabel C. Dat betekent dat de gemeente haar vastgoed in eerste instantie gaat isoleren (denk aan daken, vloeren en beglazing) en gaat voorzien van led-verlichting. De installatie van zonnepanelen en warmtepompen volgt in een later stadium. De andere mogelijkheid is om meteen de stap naar energieneutraal te maken.

Sociale waarde

Dorps- en verenigingsgebouwen, scholen, sportaccommodaties. Gemeentelijk vastgoed is meer dan een stapel stenen. Daarom hanteert de gemeente een integrale aanpak waarbij ook aandacht is voor de sociale waarde. In sommige gevallen is het slimmer om te kiezen voor nieuwbouw. We wegen hierbij voortdurend af wat de waarde is van bestaand vastgoed en welk onderhoud er nodig is.

In samenspraak

Een voorbeeld van deze integrale aanpak zijn de maatschappelijke accommodaties in de kern Dirksland. Samen met verschillende gebruikers, zoals verenigingen en exploitanten, brengen we de huidige situatie in kaart. Hoe worden de accommodaties gebruikt, wat is het financiële plaatje en wat is de toekomst van de gebouwen? Zo kunnen we in samenspraak een gefundeerd besluit nemen over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in de kern Dirksland.

De gemeente verduurzaamt, denk jij mee?

De toekomst van onze gemeentelijke gebouwen is groen!

Meer lezen over dit onderwerp:

  • Bekijk de afspraken uit het Klimaatakkoord over de gebouwde omgeving
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is nauw betrokken bij opstellen van een routekaart