Gemeente Goeree-Overflakkee

Duurzaam transport

decoratie

Groen is de toekomst

Goeree-Overflakkee kent nogal wat transportondernemingen. Transport en duurzaamheid lijken misschien wel haaks op elkaar te staan. Want het vervoeren van goederen betekent de verbranding van veel fossiele brandstoffen en zorgt voor een gigantische uitstoot van CO2 en fijnstof. Daarom valt juist in de transportsector veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. Transporteurs kunnen zich juist onderscheiden door in te zetten op concrete reductiedoelstellingen.

Op weg naar zero emissie

De transportwereld kan in 2050 volledig duurzaam zijn door de uitstoot van CO2 met 80 tot 95% terug te brengen. Om dit te realiseren wordt nagedacht over andere vormen van brandstof, bijvoorbeeld een combinatie van elektriciteit en andere schonere vormen van brandstof, zoals waterstof. Dit lijkt nu misschien onmogelijk, maar inmiddels rijden de eerste volledig elektrisch aangedreven vrachtwagens al rond in Nederland en het onderzoek rond duurzaam vervoer staat niet stil. Dit biedt mogelijkheden voor een goedkope en groene goederen- en brievendienst..

Tips voor eerste stappen

  1. Door het logistieke traject af te stemmen op de lading, wordt de optimale combinatie van transport over het water, door de lucht en over het land samengesteld.
  2. Train chauffeurs in ‘Het Nieuwe Rijden’. De chauffeur wordt hierbij beoordeeld op onder andere zijn brandstofverbruik, de bandenspanning, het aantal remmingen en noodstoppen en wordt vervolgens vergeleken met zijn collega’s. Indien nodig, krijgt de chauffeur een rijvaardigheidstraining waar hij of zij leert hoe je efficiënter en energiezuiniger kan rijden.
  3. Maak deel uit van een transportnetwerk, bijvoorbeeld de goederenhub Goeree-Overflakkee. Zo voorkom je dat voertuigen met een (half)lege oplegger rijden. Iedere partner van het netwerk heeft een eigen gebied waarbinnen hij zendingen ophaalt en levert. Iedere regiopartner haalt de zendingen in zijn gebied op en rijdt vervolgens met een volle oplegger naar een centraal punt. Hier worden de zendingen uitgewisseld met de andere partners uit de andere regio’s en ontvangt de chauffeur de goederen voor zijn regio.

Duurzaam ondernemen wordt een must

Haal ook een Lean and Green Award

Meer lezen over dit onderwerp: