Gemeente Goeree-Overflakkee

Circulair ondernemen

decoratie

Maak de cirkel weer rond

Nederland heeft de ambitie om de economie geleidelijk om te vormen tot een circulaire economie. Dat komt omdat de grondstoffen schaarser en dus duurder worden. Er is een transitie nodig, zodat grondstoffen straks 100% worden hergebruikt. De landelijke ambitie is dat onze economie in 2050 helemaal circulair is. De doelstelling is om 2030 tenminste halverwege te zijn.

Omschakelen naar circulair

Veel producten zijn gebaseerd op eenmalig gebruik. Na gebruik hebben sommige producten een ingrijpende invloed op onze leefomgeving. Omdat ze microplastics of gifstoffen bevatten. Bovendien komen de grondstoffen uit veel producten uit niet hernieuwbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan metaal, aardolie en mineralen. Als we een circulaire economie willen dan is het een voorwaarde dat producten na hun gebruiksduur optimaal hergebruikt kunnen worden. De tweede voorwaarde is dat we grondstoffen hergebruiken.  

Biobased economy

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën. Biomassa heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers zoals zon en wind de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus niet alleen over energie. Na bewerking kunnen de biomassa (tussen)producten voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De biomassa wordt ingezet als brandstof, energie of bio-plastic.

Wat is er nodig voor een circulaire economie?

Het uitgangspunt voor een circulaire economie is dat de huidige generatie zich voorziet in haar eigen behoefte, zonder de mogelijkheden voor de volgende generatie te beperken.

Bekijk wat jij als ondernemer kunt doen

Meer lezen over dit onderwerp: