Gemeente Goeree-Overflakkee stelt tot het einde van dit jaar een ligplaats beschikbaar voor crisisnoodopvang van asielzoekers. Het schip - Dutch Largo - voor in totaal 120 mensen komt te liggen bij het strandje buiten Stellendam. 

Het schip komt te liggen in het water naast de parkeerplaats van het strand, aan de Meester Snijderweg. Dat is aan de westkant van de buitenhaven. Het strand blijft gewoon toegankelijk. De bedoeling is dat het schip begin november komt. De tijdelijke bewoners komen als de benodigde voorzieningen zijn gerealiseerd. Dat kan al binnen enkele dagen zijn.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft opnieuw besloten mee te werken aan de crisisnoodopvang na een dringende oproep vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De verschillende veiligheidsregio’s zetten zich in om tot het einde van dit jaar 250 extra opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren, nu de asielcrisis nog niet ten einde is. Ook andere gemeenten in onze regio, zoals Hellevoetsluis, vangen asielzoekers op. “Het is kort draaien, maar de asielcrisis is helaas nog steeds niet opgelost”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Eerdere (crisis)noodopvang asielzoekers verliep rustig

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is ook genomen op basis van de eerdere ervaringen bij het Havenhoofd in Middelharnis. Daar werd twee keer in het afgelopen jaar (crisis)noodopvang op een schip geboden. Beide keren verliep dat rustig. “We nemen deze ervaringen mee bij deze opvang”, zo verzekert de burgemeester. “Ook voor deze opvang geldt dat wij vooraf goede afspraken maken, op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid.”  
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. Het COA betaalt de kosten. De Veiligheidsregio werkt met beveiligers op zowel het schip als de wal. Ook wordt er een vorm van dagbesteding geboden op het schip. De asielzoekers mogen van het schip af. Ze krijgen vooraf uitleg over de huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, zoals die voor eenieder van ons gelden. 

Inloopbijeenkomst in ’t Haegse Huus

De raad is geïnformeerd over de komst van het schip. De locatie kent geen direct-omwonenden. Wel is de gemeente in contact met verschillende ondernemers in het gebied en is er op een aantal adressen een brief bezorgd. Op maandag 31 oktober is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst voor inwoners en ondernemers uit Havenhoofd (Goedereede) en Stellendam in ‘t Haegse Huus 
(Haagsestraat 4a Stellendam).  

Vragen en antwoorden 

Mogelijk zijn er vragen over de crisisnoodopvang. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. 

Algemeen

Waarom is er crisisnoodopvang nodig?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang?

Omdat er een tekort aan opvangplekken is worden asielzoekers nu tijdelijk ondergebracht in crisisnoodopvang. Zoals bij ons, dat noemen we crisisnoodopvang.

Het COA hanteert de volgende definities. 
Noodopvang: Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra (azc)? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals evenementenhallen. 
Crisisnoodopvang: Is er voor asielzoekers geen plek meer in de noodopvang? Dan regelen de gemeenten en veiligheidsregio's crisisnoodopvang. Dit is korte opvang van ongeveer 1 week in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis. 
Op lokaal niveau wordt bepaald hoe de opvang wordt georganiseerd, op basis van de door het COA gestelde eisen.

Waarom bij ons op Goeree-Overflakkee?

De Veiligheidsregio's hebben de opdracht om per regio asielzoekers op te vangen. De gemeenten binnen onze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden. Opvang op een cruiseschip is het snelst te realiseren. Het is in veel gemeenten niet mogelijk dat een schip met zo’n lengte aanmeert. Dat kan bij ons op Goeree-Overflakkee wel.  We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.

Daarnaast lopen wij op Goeree-Overflakkee meer dan andere gemeenten achter bij de huisvesting van statushouders. Daardoor wordt er bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor crisisnoodopvang ook een dringender beroep op ons gedaan.  

Is de gemeenteraad betrokken?

Het besluit is dinsdag 25 oktober door het college genomen, waarna op dezelfde dag de raad is geïnformeerd. Een dag later is het persbericht uitgegaan en zijn de omwonenden geïnformeerd. 

Zijn er andere gemeentes die ook extra opvanglocaties hebben?

Ja, in onze regio zijn er een aantal gemeenten waar opvang is. Zoals in Hellevoetsluis en Ridderkerk. Het is wel een lastige zoektocht, omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook speelt. En daarnaast is er ook de woningnood. 

Waarom opvang op een schip?

Het gaat om opvang op een riviercruiseschip, waar dus alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. Zo’n schip wordt gehuurd, waarbij er aan de gemeente gevraagd wordt om een geschikte kade. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

Hoeveel geld gaat het ons als gemeente kosten?

De opvang van vluchtelingen in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de andere benodigde zaken, zoals een locatiemanager. 

Kan ik bezwaar maken? 

Nee, er is een crisis aan de gang en dit is crisisnoodopvang. 
Dat neemt niet weg dat we wel het belang zien om met omwonenden in gesprek te gaan en te blijven tijdens de duur van de opvang. Daarom is er ook een inloopavond. 

Welke (aanvullende) eisen heeft de gemeente gesteld aan de opvanglocatie? 

Aan de locatie zelf hebben we geen aanvullende eisen gesteld. We weten dat het gaat om 120 asielzoekers en dat het tot het einde van dit jaar is. Ook vinden we het een voorwaarde dat beveiliging, op het schip en op de wal, goed geregeld is.

Heeft u ook nog tips of zaken waar we aan moeten denken, mail ze vooral naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.

Over het schip en de vluchtelingen

Om welk schip gaat het? 

Het gaat om de Dutch Largo. Het riviercruiseschip wordt begin januari op de scheepswerf verwacht voor onderhoud, dus blijft ook niet langer op Goeree-Overflakkee. 

Welke vluchtelingen komen naar Goeree-Overflakkee? 

Dat weten we niet. Het gaat om mensen uit niet veilige landen. Het gaat waarschijnlijk om meerderjarige asielzoekers. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië, Eritrea, Jemen of Turkije. 

Wij verwachten ook niet dat we dit heel lang voor aankomst van de asielzoekers weten. In principe werkt het zo dat alle asielzoekers binnenkomen bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Daar worden ze geregistreerd. Daar worden vervolgens groepen samengesteld die naar een locatie elders worden gebracht. Er wordt hierbij wel gekeken naar de samenstelling van een groep (zijn er twee bevolkingsgroepen die normaal gesproken niet goed met elkaar overweg kunnen, dan komen die niet in dezelfde groep terecht bijvoorbeeld).  

Wanneer komen de eerste vluchtelingen? 

Het schip komt naar verwachting begin november aan. Eerst moeten de faciliteiten gereed gemaakt worden, dan komt het schip en wordt alles gereed gemaakt voor de nieuwe tijdelijke bewoners. Een paar dagen later komen de asielzoekers. 

Krijgen de asielzoekers op het schip hierna een huis op Goeree-Overflakkee? 

Nee. Dit is echt crisisnoodopvang. Na afloop gaan deze mensen naar een nieuwe locatie. 

Hoelang blijven de vluchtelingen op deze locatie? 

Het riviercruiseschip wordt begin januari 2023 op de scheepswerf verwacht voor onderhoud, dus blijft ook niet langer op Goeree-Overflakkee.

Hoeveel vluchtelingen komen er? 

Ongeveer 120.

Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe? 

Dat is nog niet duidelijk. Door de opvangcrisis wordt dit ook vaak pas op een laat moment bekend. 

Kunnen de bewoners zelf eten koken op het schip? 

Nee, dat gaat hier niet. Het schip is hier niet op ingericht en het zou ook in het kader van brandveiligheid niet kunnen dat er op de kamers gekookt wordt. Er worden drie maaltijden per dag verzorgd.

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

De CNO (crisis noodopvang) heeft helaas geen gelegenheid om kleding en goederen te sorteren en te distribueren van, naar of op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

Zoekt u meer informatie over het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers?

Op www.coa.nl vindt u meer informatie. 

Zoekt u meer algemene informatie over het asielbeleid in Nederland?

Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid(externe link) staan veel vragen en antwoorden over het asielbeleid. 

Over de locatie

Waarom komt het schip naar Stellendam? 

Er zijn in onze gemeente een aantal locaties waar een schip van deze lengte kan aanmeren. De afgelopen twee keer was het Havenhoofd in Middelharnis de locatie waar het schip is afgemeerd. Daarom had onze voorkeur om deze keer naar een andere locatie te zoeken, dat werd de buitenhaven van Stellendam. Er zijn hiervoor wel wat aanpassingen nodig, dat gebeurt voor de komst van het schip. 

Zijn omwonenden (bedrijven en individuen) vooraf betrokken bij dit besluit? 

Nee. Er is momenteel sprake van een crisissituatie in de opvang van vluchtelingen. Het is een locatie op ruime afstand van de dorpen. Wel zijn partijen in de directe omgeving in- en rondom de buitenhaven per brief geïnformeerd. Op maandag 31 oktober is er een inloopavond in ’t Haegse Huus.

Kan ik nog wel gebruik maken van het strandje en de parkeerplaats? 

Ja, het strand is gewoon te gebruiken voor onze inwoners en recreanten. 

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld? 

Er wordt een beveiligingsbedrijf ingeschakeld met binnen en buiten beveiliging. Verder neemt de politie de locatie extra mee in hun dag-, avond- en nachtdiensten. Ook de boa’s nemen de locatie mee tijdens hun rondes. 

Blijft de trailerhelling te gebruiken?

Ja, de trailerhelling blijft gewoon te gebruiken. 

Hoe wil de gemeente overlast voorkomen? 

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over de mogelijkheid dat er sprake gaat zijn van overlast of zelfs crimineel gedrag. Dat kan vanuit inwoners komen richting deze crisisnoodopvang of vanuit de vluchtelingen. Daar gaan wij niet van uit. Het is belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. Er wordt ook goed opgelet en het wordt niet geaccepteerd als regels worden overtreden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de asielzoekers. 

Als u overlast waarneemt, neem dan contact met ons op, ter plaatse met de beveiligers of met de politie. 

Hoe voorkomen we dat asielzoekers gaan ronddwalen, bijvoorbeeld in de buitenhaven en de bedrijventerreinen van Stellendam.

Dat kunnen we nooit helemaal voorkomen, maar we geven voor de komst van de asielzoekers wel duidelijk aan wat kan en wat niet kan. Er zijn huisregels. Er zijn op de opvanglocatie woonbegeleiders, die de asielzoekers ook begeleiden als ze op pad gaan. Daarnaast wordt van de asielzoekers verwacht dat ze van 22.00 tot 7.00 uur op de opvanglocatie blijven. 

Is er camerabewaking aanwezig? 

Ja, er komt een camera op de locatie zelf en één op de parkeerplaats. Deze camera's worden uitgekeken door de beveiliging.

Waar kan ik terecht met vragen? 

Kijk voor meer informatie of andere vragen op www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang 

U kunt ook tijdens kantooruren bellen met de gemeente op 14 0187. Of stuur een e-mail naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl

Brief aan in omgeving gevestigde ondernemers en omwonenden

Geachte heer, mevrouw,

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft ons gevraagd mee te werken aan crisisnoodopvang voor asielzoekers. We hebben besloten hieraan mee te werken. Tot het einde van dit jaar stellen we een ligplaats beschikbaar bij het strandje bij de Buitenhaven van Stellendam. Daar komt het schip Dutch Largo, met ruimte voor 120 asielzoekers. In deze brief vertellen we u meer hierover. 

De asielcrisis vraagt onze hulp en inzet 

Het schip komt in het water naast de parkeerplaats van het strand, aan de Meester Snijderweg. Dat is aan de westkant van de buitenhaven. Het strand blijft gewoon toegankelijk. De bedoeling is dat het schip begin november komt, waarna enkele dagen later al de tijdelijke bewoners komen. We realiseren ons dat het kort dag is, maar we vragen uw begrip. Er is helaas nog steeds sprake van een asielcrisis, waarbij onze hulp en inzet nodig is. 

Wees welkom bij de inloopavond 

Deze avond is speciaal voor inwoners en ondernemers uit de omgeving. De inloopavond is op maandag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in ’t Haegse Huus in Stellendam. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Hier kunt u uw vragen stellen, maar ook uw tips en suggesties geven om de opvang op deze locatie zo goed mogelijk te laten verlopen. 

We gebruiken onze ervaringen van eerdere noodopvang op schepen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij dit besluit ook gekeken naar de eerdere opvang bij het Havenhoofd in Middelharnis. Daar werd twee keer in het afgelopen jaar (crisis)noodopvang op een schip geboden. Beide keren verliep dat rustig. Onze opgedane ervaringen nemen we vanzelfsprekend mee bij het maken van afspraken voor deze crisisnoodopvang. 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is verantwoordelijk voor de opvang 

Dat doet ze samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De Veiligheidsregio werkt met beveiligers op zowel het schip als de wal. Ook wordt er een vorm van dagbesteding geboden op het schip. De asielzoekers mogen van het schip af. Ze krijgen vooraf uitleg over de huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, zoals die voor eenieder van ons gelden. 

We begrijpen dat er bij u vragen kunnen leven 

Weet dat u van harte welkom bent op de inloopbijeenkomst. Ook is er meer informatie te vinden op de pagina www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang. U kunt ook contact met ons opnemen via 14 0187 of door een e-mail te sturen naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl

Wij hopen dat wij op uw begrip kunnen rekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester, 

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman