Gemeente Goeree-Overflakkee

Steffie legt het coronavirus eenvoudig uit

De Rijksoverheid heeft de website www.corona.steffie.nl gelanceerd. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het coronavirus op een makkelijke manier uit. 

De website is speciaal bedoeld voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.