Gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen. Veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. 

Wat is de TONK-uitkering?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het Rijk heeft geld aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor deze regeling. De TONK is er voor als u weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur (en eventuele servicekosten) of de hypotheek (en eventuele bijdrage VvE).

De TONK-uitkering valt onder de Participatiewet.  De gemeente Goeree-Overflakkee heeft voor de uitvoering de Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten vastgesteld, die op 17 maart 2021 in werking is getreden. De regeling is verlengd tot en met 30 september 2021, wat betekent dat ook voor het derde kwartaal van 2021 TONK aangevraagd kan worden. De gemeente heeft daarop een wijzigingsbesluit genomen. Omdat er relatief weinig gebruik van de TONK wordt gemaakt, is ook besloten de maximumbedragen van de tegemoetkoming te verdubbelen en de inkomensdaling van minimaal 25% naar minimaal 15% te verlagen.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Voor de TONK-uitkering over de periode
  • 1 januari tot en met 30 juni 2021: u heeft in januari 2021 minimaal 15% minder inkomen ontvangen dan in januari 2020.
  • 1 juli tot en met 30 september 2021: u heeft in juli 2021 minimaal 15% minder inkomen dan in januari 2020.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U heeft moeite om uw woonkosten te betalen.
 • Andere steunregelingen bieden niet of onvoldoende soelaas.
 • U heeft op dit moment minder dan € 31.340,- (eenpersoonshuishouden) of € 62.680,- (meerpersoonshuishouden) aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning op Goeree-Overflakkee waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen.

Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Heeft u een inkomen op bijstandsnorm en geen recht op een TONK-uitkering? Misschien komt u wel in aanmerking voor de woonkostentoeslag onder de bijzondere bijstand.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten. Dat zijn uw huur- en eventuele servicekosten (met aftrek huurtoeslag). Bij een koophuis gaat het om uw hypotheeklasten (rente en aflossing) met eventuele bijdrage van de Vereniging van Eigenaren;
 • uw inkomen over de maanden januari 2020 en januari 2021, respectievelijk over de maanden januari 2020 en juli 2021;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht). We gebruiken hiervoor de zogeheten woonquote, afgeleid van de huurquote van het Nibud: we kijken naar uw woonkosten als percentage van uw nieuwe inkomen. De tabel met grenswaarde hiervoor vindt u onderaan deze webpagina. 

De éénmalige tegemoetkoming is

 • over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021 bij een hoge woonquote maximaal € 2.700,- en bij een lage woonquote maximaal € 1.800,-.
  Voorbeeld: Uw huishouden bestaat uit meer personen en het netto inkomen is gedaald van € 4.000,- naar € 2.800,-. Uw woonlasten zijn € 1.500,-, dus de woonquote is bijna 54%. Dan komt u boven de grenswaarde van 50% bij de hoge woonquote en krijgt u maximaal  2.700,- .  
 • over de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 bij een hoge woonquote maximaal €  1.350,-  en bij een lage woonquote maximaal € 900,- 
  Voorbeeld: Uw huishouden bestaat uit meer personen en het netto inkomen is gedaald van € 4.000,- naar € 2.800,-. Uw woonlasten zijn € 1.500,-, dus de woonquote is bijna 54%. Dan komt u boven de grenswaarde van 50% bij de hoge woonquote en krijgt u maximaal  1.350,- .  

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

De TONK-uitkering is een éénmalige tegemoetkoming per periode. U kunt de TONK-uitkering krijgen over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 én/of over de periode 1 juli tot en met 30 september 2021. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. U kunt een aanvraag doen tot 1 november 2021.

Hoe aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het digitale aanvraagformulier invullen:

TONK-uitkering over de periode 1 januari - 30 juni 2021 aanvragen

TONK-uitkering over de periode 1 juli - 30 september 2021 aanvragen

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u binnen 6 weken bericht over uw aanvraag.


Grenswaarde woonquote per huishoudtype

Eenpersoons

Meerpersoons

Netto inkomen per maand t/m

laag

hoog

laag

hoog

               € 2.500

40%

50%

35%

45%

               € 3.000

40%

50%

40%

50%

               € 5.000

45%

55%

40%

50%

meer dan € 5.000

50%

60%

50%

60%