Gemeente Goeree-Overflakkee

Waar moet ik naar toe als ik een COVID-vrij verklaring wil hebben?

De GGD en de gemeente krijgen regelmatig vragen over het afgeven van een COVID-19-vrij verklaring. Een COVID-19-vrij verklaring of non-COVID-19 verklaring is een schriftelijke verklaring waarin staat dat een persoon is getest op COVID-19 en dat de uitslag negatief is (dus geen coronavirus is aangetroffen). Sommige landen eisen zo’n verklaring voordat naar het land kan worden (terug)gereisd.

De GGD test alleen mensen die (milde) klachten hebben die passen bij het coronavirus en willen weten of ze op dat moment besmet zijn. Dit doet de GGD om de verspreiding van het virus te voorkomen en in het belang van de publieke gezondheid. Bovendien geeft de GGD deze uitslagen telefonisch. Bij positieve testuitslagen wordt direct gestart met bron- en contactonderzoek. Bij negatieve testuitslagen wordt geen verdere actie ondernomen (afgezien van de geteste persoon hierover te informeren).

De GGD test dus geen mensen zonder klachten en ook niet om het mogelijk te maken dat zij bijvoorbeeld op vakantie kunnen.

Waar is een COVID-19-vrij verklaring te verkrijgen?

Er zijn verschillende organisaties die een COVID-19-vrij verklaring afgeven. Bijvoorbeeld bij een travel clinic of vaccinatiecentrum. Deze en andere organisaties zijn via internet goed te vinden wanneer u zoekt op ‘covid19-vrijverklaring’ of ‘non-covidverklaring’. Hieraan zijn kosten verbonden, die de persoon zelf moet betalen. De overheid vergoedt dit niet.

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus en reizen van en naar het buitenland is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-in-het-buitenland