Gemeente Goeree-Overflakkee

Nieuwe noodverordening Rotterdam-Rijnmond per 6 november 2020

Dit item is verlopen op 23-11-2020.

Vanaf vrijdag 6 november 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 4 november. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en in te zien op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam. 

Noodverordening Covid 19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 6 november 2020

Ten opzichte van de voorgaande noodverordening van 4 november zijn onder andere de volgende aanpassingen opgenomen:

  • Bibliotheken mogen worden opengesteld voor zover dit als afhaalfunctie is of als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
  • Buurt-, dorpshuizen en wijkcentra mogen open voor activiteiten waar op afspraken gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvindt;
  • Het is niet toegestaan sportlessen te geven aan groepen groter dan twee personen.