Gemeente Goeree-Overflakkee

Nieuwe noodverordening Rotterdam-Rijnmond per 5 augustus

Vanaf woensdag 5 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening is de enige verandering de pilot mondkapjes. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

De nieuwe noodverordening en aanvullende informatie is te vinden op www.rijnmondveilig.nl.