Gemeente Goeree-Overflakkee

Nieuwe noodverordening in regio per 14 oktober 2020

Dit item is verlopen op 04-11-2020.

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 29 september. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hier in te zien.

Noodverordening Covid 19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 oktober 2020

Aanwijzingsbesluit

Aansluitend op de nieuwe noodverordening is op 20 oktober 2020 een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.
Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Voor de gemeente Goeree-Overflakkee zijn er op dit moment geen specifieke gebieden of locaties aangewezen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt.