Gemeente Goeree-Overflakkee

Nieuwe noodverordening in regio per 10 augustus

Dit item is verlopen op 15-09-2020.

Vanaf maandag 10 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 5 augustus. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn er enkele aanscherpingen en aanpassingen opgenomen. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

De belangrijkste wijzigingen hebben vooral betrekking op de horeca:

  • In de horeca geldt voor bezoekers een reserveringsplicht.
  • De gezondheid van de bezoekers moet bij aankomst geverifieerd worden en de bezoekers krijgen een plaats toegewezen. Dti geldt ook voor buitenterrassen en evenementterreinen.
  • Daarnaast wordt bezoekers gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen voor een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
  • Recreatieve inrichtingen, waaronder horeca en pretparken kunnen voor 14 dagen worden gesloten, nadat meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD is vastgesteld.

De nieuwe noodverordening en aanvullende informatie is te vinden op www.rijnmondveilig.nl .