Gemeente Goeree-Overflakkee

Nieuwe noodverordening in de regio per 4 november 2020

Dit item is verlopen op 09-11-2020.

Vanaf woensdag 4 november 2020 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 14 oktober. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en is in te zien op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam

Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht over de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown.