Gemeente Goeree-Overflakkee

Eén miljoen euro voor behoud sociaal aanbod op Goeree-Overflakkee

Dit item is verlopen op 23-01-2021.

Het corona-steunfonds Behoud Sociaal Aanbod van de gemeente Goeree-Overflakkee is vanaf nu open voor aanvragen. Voor culturele instellingen, sportverenigingen én verenigingsgebouwen binnen de gemeente is er in totaal één miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld als extra ondersteuning voor organisaties zonder winstoogmerk om in deze lastige tijd het sociaal aanbod in stand te houden.

Organisaties kunnen een éénmalige bijdrage vragen uit het steunfonds als ze door de coronapandemie hun inkomsten drastisch zagen dalen of als compensatie voor extra gemaakte kosten in de periode maart tot en met december 2020. “We hebben allemaal een pittig jaar achter de rug. Dat geldt zeker ook voor onze verenigingen. Alles draait daar om samenzijn, om met elkaar te sporten, muziek te maken of gewoon om elkaar te ontmoeten. Dat is belangrijk, ook voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners”, zo verwoordt wethouder Berend Jan Bruggeman het belang van de verenigingen. “Het is heel jammer dat het een hele tijd niet kon en nu nog steeds niet kan zoals voorheen. Hopelijk kunnen we met elkaar binnenkort de draad weer oppakken. Daar hebben we allemaal behoefte aan.”

De gemeenteraad besloot afgelopen juli tot het instellen van het steunfonds. Eerder ging het deel van het steunfonds voor ondernemers al open voor aanvragen.

Voor dit tweede deel van het steunfonds zijn er vier verschillende regelingen, voor:

1. Amateur-sportaanbieders

2. Culturele instellingen

3. Verenigingsgebouwen met/zonder sportzaal

4. Overige sociaal-culturele organisaties en afgelaste evenementen georganiseerd door vrijwilligers.

Voor elke categorie is de werkwijze voor een aanvraag anders. De gemeente benadert de komende weken actief de amateur-sportaanbieders en exploitanten van verenigingsgebouwen die mogelijk recht hebben op een bijdrage. Dat gebeurt via de e-mail, waarbij gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen en bijvoorbeeld stukken toe te voegen om het omzetverlies te staven. De andere organisaties worden uitgenodigd om zelf te kijken of ze aanspraak willen maken op een bijdrage. Voor meer informatie over de verschillende regelingen, kijk op www.goeree-overflakkee.nl/steunfonds. Daar leest u ook hoe u een aanvraag kunt indienen. U kunt ook bellen naar 14 0187 om doorverbonden te worden met de betrokken beleidsadviseur. Een aanvraag moet ingediend worden voor 1 februari 2021.

Ondernemers

De subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee (SCOGO) – waar 1,5 miljoen euro voor is gereserveerd – ging in november open voor aanvragen voor ondernemers. Dat geld is bedoeld voor ondernemers die door de coronapandemie genoodzaakt zijn te kiezen voor een koerswijziging of aanpassing in hun bedrijfsvoering. Momenteel worden de eerste aanvragen beoordeeld.