Gemeente Goeree-Overflakkee

Aanwijzingsbesluit 27 oktober 2020

Dit item is verlopen op 13-11-2020.

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 van 14 oktober 2020 is op 27 oktober een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio.

Voor de gemeente Goeree-Overflakkee zijn er op dit moment geen specifieke gebieden of locaties aangewezen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt.

Het aanwijzingsbesluit is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam.