Samenvatting

Als het voor u moeilijk is om werk te vinden, dan kan de gemeente u een re-integratietraject aanbieden. Een re-integratietraject bestaat uit activiteiten die uw kans op een betaalde baan vergroten. U krijgt daarbij een vaste begeleider van de gemeente. Die bekijkt samen met u welke activiteiten het beste bij u passen. U maakt samen een plan van aanpak. Hierin staat precies wat u gaat doen.

Bijvoorbeeld:

 • u gaat een cursus of opleiding volgen;
 • u krijgt een detacheringsbaan of ander gesubsidieerd werk toegewezen. U bent dan in dienst van de gemeente en wordt uitgeleend aan een andere organisatie;
 • u krijgt een participatieplaats toegewezen. Dat is een baan met behoud van uitkering. Met dit werk doet u een (eerste) stap op weg naar betaald werk;
 • u gaat vrijwilligerswerk doen.
 • u gaat een ontwikkeltraject volgen.

Arbeidsverplichtingen

Betaald werk zoeken en vinden is heel belangrijk. U moet zelf zoveel mogelijk doen om werk te vinden: dit is zelfs een verplichting bij een bijstandsuitkering. U moet solliciteren en werk dat u wordt aangeboden moet u aannemen.

Oók als dit werk:

 • minder goed wordt betaald dan uw vorige baan;
 • verder weg is dan uw vorige werkomgeving;
 • tijdelijk werk of deeltijdwerk is;
 • (te) makkelijk is voor u en onder uw opleidingsniveau ligt.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt gelden de volgende arbeidsverplichtingen:

 • u probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren en ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus;
 • u zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. Vindt u werk of wordt u werk aangeboden, dan neemt u dit aan;
 • u bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren;
 • u helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt aan;
 • u zorgt er voor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook;
 • u doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.
 • Iedereen met een bijstandsuitkering moet de arbeidsverplichtingen nakomen en moet er 'naar vermogen' alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De gemeente zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. Maar er kan iets aan de hand zijn waardoor u (tijdelijk) niet kunt werken.

Bijvoorbeeld:

 • u bent ernstig ziek of om een andere reden lange tijd arbeidsongeschikt;
 • u verzorgt iemand die niet zonder hulp kan en er is niemand anders die de verzorging kan overnemen;
 • u bent alleenstaande ouder met één of meer kinderen jonger dan 5 jaar.

Als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt kan de gemeente u een maatregel opleggen. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering. Als u geen werk zoekt of niet solliciteert kan de gemeente een passende maatregel opleggen. U krijgt dan waarschijnlijk een of meer maanden een lagere uitkering.

Alleenstaande ouders en solliciteren

Als u als alleenstaande ouder een kind jonger dan vijf verzorgt, dan mag u ontheffing vragen van de sollicitatieplicht. Dat betekent dat u dan tijdelijk niet hoeft te solliciteren. Maar u moet deze periode wel gebruiken om uw kansen op werk te vergroten. Daarom maakt de gemeente samen met u een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u gaat doen, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage. Na ieder half jaar bespreekt u met de gemeente hoe het gaat met de activiteiten uit uw Plan van Aanpak.

U hoeft niet te solliciteren als uw kind jonger is dan vijf jaar en als werken echt niet samengaat met de zorg voor uw kind. Maar als er kinderopvang mogelijk is, dan kan de gemeente u toch verplichten om naar werk te zoeken.

Wat moet ik doen?

Plan van aanpak voor jongeren

Als je jonger bent dan 27 jaar, dan moet je in principe terug naar school. Als dat niet mogelijk is, dan kun je (tijdelijk) een bijstandsuitkering krijgen. Zodra je een bijstandsuitkering aanvraagt, maakt de gemeente samen met jou een plan van aanpak.

Hierin staat:

 • hoe je de mogelijkheden van een opleiding kunt onderzoeken;
 • hoe je jouw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkstage;
 • wat de gemeente daarbij van jou verwacht, en
 • hoe de gemeente je daarbij gaat helpen.

Je moet zo snel mogelijk beginnen met de activiteiten die in je plan van aanpak staan.