Agenda gemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op donderdag 9 februari 2017
19:30-22:30 uur, locatie Bestuurscentrum Het Rondeel te Middelharnis (Dwarsweg 40)


Voorzitter:mr. A. Grootenboer-Dubbelman


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Benoeming en installatie wethouder
 
4 Vaststelling besluitenlijst 26 januari 2017
 
5 Ingekomen stukken en mededelingen
 
6 Spreekrecht
 
7 Mondelinge vragen
 
8 Actielijst
 
 Oordeelsvormende fase
 
9 Rapport van MOOI naar MOOIER!, terugblik 2015 en 2016, versnellingsagenda vanaf 2017
 
10 Windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee, deelgebied Zuid
 
11 Sluiting