Bestuur  |  Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

A. (Ada) Grootenboer

Grootenboer
contactgegevens en taken A. (Ada) Grootenboer
FunctieVoorzitter
E-mailadresinfo@goeree-overflakkee.nl
Functies

Hoofdfunctie:

 • Burgemeester

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van het bestuur van stichting Fort Sabina te Willemstad (onbezoldigd)
 • Voorzitter plaatselijke commissie Stellendam-Ouddorp KNRM (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Delta Ride for the Roses (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Dialoog (onbezoldigd)
 • Algemeen bestuurslid P10 (onbezoldigd)

H. (Hendrik) Herweijer

Herweijer
contactgegevens en taken H. (Hendrik) Herweijer
FunctieRaadslid (fractievoorzitter, tevens 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
AdresClematis 36
3247 DJ  Dirksland
Telefoonnummer(0187) 60 36 20
E-mailadreshendrik.herweijer@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenBestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, ruimte en wonen, leefbaarheid, kernen: Dirksland, Achthuizen en Goedereede
Functies

Hoofdfunctie:

 • Jurist directie bestuursrechtspraak Raad van State (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Lid commissie Zin-in Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Redactielid SGP-nieuws Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Fractie-adviseur SGP Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger bibliotheek Tolle Lege Gereformeerde Gemeente Dirksland (onbezoldigd)
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

M. (Rien) van der Boom

van der Boom
contactgegevens en taken M. (Rien) van der Boom
FunctieRaadslid
AdresOudelandsedijk 21
3245 LG  Sommelsdijk
Telefoonnummer06 - 53533466
E-mailadresr.vanderboom@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSociale zaken, welzijn en cultuur, kernen: Middelharnis, Sommelsdijk en Herkingen
Functies

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Commissie Beheer en Onderhoud Gereformeerde Gemeente Middelharnis (onbezoldigd)
 • Voorzitter klachtencommissie medewerkers Zuidwester Middelharnis (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Zuidwester Middelharnis (opzet digitaal museum) (onbezoldigd)
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

P. (Pieter) Breederveld

Breederveld
contactgegevens en taken P. (Pieter) Breederveld
FunctieRaadslid
AdresWillem de Jagerstraat 40
3251 BG  Stellendam
Telefoonnummer06 - 53 85 82 77
E-mailadresp.breederveld@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSociale zaken, welzijn en cultuur, kernen: Stellendam, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat
Functies

Nevenfuncties:

 • Ouderling Hervormde Gemeente Stellendam (onbezoldigd)
 • Voorzitter Mannenvereniging Tolle lege Goedereede (onbezoldigd)
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

C.G.M. (Corné) Grinwis

Grinwis
contactgegevens en taken C.G.M. (Corné) Grinwis
FunctieRaadslid
AdresHeijburg 7
3253 BX  Ouddorp
Telefoonnummer(0187) 68 79 09
E-mailadresc.grinwis@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenRuimte en wonen, leefbaarheid, innovatie, landbouw en visserij, openbare werken, communicatie, kernen: Ouddorp en Den Bommel, Oude-Tonge, Melissant en Stad aan ‘t Haringvliet
Functies

Hoofdfunctie: 

 • Engineer Stationsautomatisering bij firma Youlz (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Commissie Evangelisatiecommissie HHK Ouddorp (onbezoldigd)
 • Lid zendingscommissie HHK Ouddorp (onbezoldigd)
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

P.C. (Peter) Grinwis

Grinwis
contactgegevens en taken P.C. (Peter) Grinwis
FunctieRaadslid
AdresDorpsweg 13
3253 AG  Ouddorp
Telefoonnummer(0187) 68 33 84
E-mailadresp.grinwis@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenEconomie, onderwijs, werkgelegenheid, financiën, verkeer en vervoer, kernen: Dirksland, Achthuizen en Goedereede
Functies

Hoofdfunctie:

 • Commercieel Manager Jouw Marktkraam Ouddorp (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Provinciale Afdeling SGP Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Lid permanente campagne SGP Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Steunfractielid SGP Waterschap Hollandse Delta (onbezoldigd)
 • Voorzitter commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Hoofdredacteur SGP NIEUWS Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Voorzitter Christelijk Ouddorps Mannenkoor (onbezoldigd)
 • Eigenaar Handelsonderneming Grinwis (bezoldigd)
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

P. (Peter) Kieviet

Kieviet
contactgegevens en taken P. (Peter) Kieviet
FunctieRaadslid
AdresPluvier 16
3245 TE  Sommelsdijk
Telefoonnummer(0187) 48 05 90
E-mailadresp.kieviet@goeree-overflakkee.nl
Functies

Hoofdfunctie:

 • Directeur Basisonderwijs Aagtekerke/Meliskerke (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Prins Maurits school (bezoldigd)
 • Bestuurslid Jeugdwerk Ger,Gem. Middelharnis (onbezoldigd)
 • Zondagschool Timotheüs Ger.Gem. Middelharnis (onbezoldigd)
 • Redactieadviesraad Eilandennieuws (onbezoldigd)
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

S. (Simon) van der Tang

van der Tang
contactgegevens en taken S. (Simon) van der Tang
FunctieRaadslid
E-mailadress.vandertang@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSport, Accommodaties, Dienstverlening, ICT, Horeca, Openbare Orde en veiligheid, Bestuurlijke vernieuwing, Economische zaken, Juridische zaken, Innovatie en Jeugdbeleid
Functies

Hoofdfuncties:

 • Staff Audit bij Ernst & Young Accountants te Rotterdam (bezoldigd)

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

J. (Johan) de Vos

de Vos
contactgegevens en taken J. (Johan) de Vos
FunctieRaadslid (fractievoorzitter)
AdresKoninginnelaan 9
3245 XK  Sommelsdijk
Telefoonnummer(0187) 48 21 47
E-mailadresjohan.devos@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenRuimtelijke ordening en volkshuisvesting. Kernen: Middelharnis en Sommelsdijk
Functies

Hoofdfunctie:

 • Brigadier Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond (bezoldigd)
Politieke partijVitale Kernen Goeree-Overflakkee

J. (Jannie) Campfens-van den Ouden

Campfens-van den Ouden
contactgegevens en taken J. (Jannie) Campfens-van den Ouden
FunctieRaadslid (fractiesecretaris)
AdresJulianastraat 90
3255 BJ  Oude-Tonge
Telefoonnummer(0187) - 64 25 58
E-mailadresj.campfens@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenOuderenbeleid, kinderopvang en peuterspeelzalen. Kern: Oude-Tonge
Functies

Hoofdfunctie:

 • Medewerkster Cliëntenadministratie CuraMare (bezoldigd)

Nevenfunctie:

 • Secretaris Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (onbezoldigd) 
Politieke partijVitale Kernen Goeree-Overflakkee

W.P.M. (Willy) Heintjes

Heintjes
contactgegevens en taken W.P.M. (Willy) Heintjes
FunctieRaadslid
AdresPrinsesselaan 5
3245 XN  Sommelsdijk
Telefoonnummer(0187) 63 14 73
E-mailadresw.heintjes@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenAccommodaties, verkeer, mobiliteit, recreatie en toerisme, milieu inclusief innovatie en duurzaamheid, leefbaarheid. Kernen: Achthuizen, Den Bommel en Ooltgensplaat.
Functies

Nevenfunctie:

 • Lid Centrale Medezeggenschap Sjaloom Zorg (onbezoldigd)
Politieke partijVitale Kernen Goeree-Overflakkee

A. (Akkie) Krouwel-Plantenga

Krouwel-Plantenga
contactgegevens en taken A. (Akkie) Krouwel-Plantenga
FunctieRaadslid
AdresPlein 7
3248 BJ  Melissant
Telefoonnummer(0187) 60 11 04
E-mailadresa.krouwel@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenKunst en cultuur, erfgoedlijn, sociaal domein en volksgezondheid. Kernen: Herkingen, Dirksland, Melissant en Stellendam
Functies

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Oratoriumkoor Arte Vocale Middelharnis (onbezoldigd)
 • Bestuurslid van Stichting Melishof in Melissant (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Dorpsraad Melissant (onbezoldigd)
 • Voorzitter Werkgroep Straling Bewust GO (onbezoldigd)

Politieke partijVitale Kernen Goeree-Overflakkee

D.P. (Daniël) Huising

Huising
contactgegevens en taken D.P. (Daniël) Huising
FunctieRaadslid (fractievoorzitter)
AdresMolenlaan 17
3245 CP  Sommelsdijk
Telefoonnummer06 - 55 10 68 45
E-mailadresd.huising@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSport, Accommodaties (beheer en beleid), Dienstverlening, ICT, Horeca, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke vernieuwing, Bestuurszaken, Personele zaken, Jeugdbeleid en Facilitaire zaken
Functies

Hoofdfunctie:

 • Docent/coördinator CSG Prins Maurits Middelharnis (bezoldigd)

Nevenfunctie:

 • Tennisleraar A TC Melissant (bezoldigd)
Politieke partijChristen Democratisch Appèl

L. (Liesbeth) Keijzer-Westhoeve

Keijzer-Westhoeve
contactgegevens en taken L. (Liesbeth) Keijzer-Westhoeve
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 - 41 53 54 43
E-mailadresl.keijzer@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenFinanciën, Recreatie en Toerisme, Eilandmarketing, Duurzaamheid, Innovatie, Milieuvoorzieningen, Verkeer en Vervoer, Juridische zaken en Economische zaken
Functies

Hoofdfunctie:

 • Docent CSG Prins Maurits (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Vrijwilliger Gereformeerde kerk (onbezoldigd)
 • Secretaris Medezeggenschapsraad CSG Prins Maurits (bezoldigd)

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

L.W.C.A. (Lobke) van Oorschot-Coppens

van Oorschot-Coppens
contactgegevens en taken L.W.C.A. (Lobke) van Oorschot-Coppens
FunctieRaadslid
AdresHeintjesweg 2
3256 AD  Achthuizen
Telefoonnummer06 - 15 47 66 00
E-mailadresl.vanoorschot@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSociaal Domein, Erfgoed, Kunst en Cultuur, Archeologie, Welzijn, Leefbaarheid, Landbouw en Visserij, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Communicatie en Voorlichting
Functies

Hoofdfuncties:

 • Opleidingsmanager bij het Groenten en Fruit Groothandelsfonds in Zoetermeer (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht RGO Middelharnis (bezoldigd)
 • Vennoot akkerbouwbedrijf Coppens-Mol (bezoldigd)
 • Provinciaal voorzitter Zuid-Holland LTO Noord commissie Vrouw & Bedrijf (bezoldigd)
Politieke partijChristen Democratisch Appèl

A. (Bram) Pijl

Pijl
contactgegevens en taken A. (Bram) Pijl
FunctieRaadslid
AdresBernhardweg 17
3253 BC  Ouddorp
Telefoonnummer(0187) 68 33 28
E-mailadresb.pijl@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenRuimtelijke ordening, Welstand, Volkshuisvesting en Bouwzakenbeleid, Beheer Gem. gebouwen, Landbouw en Visserij, Bedrijventerreinen, Grondbeleid, Zuidwestelijke Delta, Getijdecentrale, Openbare Werken
Politieke partijChristen Democratisch Appèl

A.J. (Addy) Rijerkerk-Andriesen

Rijerkerk-Andriesen
contactgegevens en taken A.J. (Addy) Rijerkerk-Andriesen
FunctieRaadslid (fractievoorzitter)
AdresCatharinastraat 15
3252 AD  Goedereede
Telefoonnummer(0187) 84 70 62
E-mailadresa.rijerkerk@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenOpenbare orde & veiligheid, bestuurlijke zaken, P&O, dienstverlening, innovatie, duurzaam, EZ, marketing, visserij, recreatie & toerisme, kunst & cultuur, beheer ruimte, financiën, belastingen, inkoop
Functies

Hoofdfunctie:

 • Zelfstandig ondernemer/eigenaar B&B de Kleyne Wael te Goedereede (bezoldigd)
 • Particulier ambulant zorgverlener (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Stadsgids Goedereede (bezoldigd)
 • Gastvrouw museum Toren van Goedereede (bezoldigd)
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

P.J. (Ellen) Nijssen

Nijssen
contactgegevens en taken P.J. (Ellen) Nijssen
FunctieRaadslid
AdresSingelkade 64
3241 DG  Middelharnis
Telefoonnummer06 - 23 21 04 91
E-mailadrese.nijssen@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenRuimte, huisvesting, bouwzaken, openbare werken, milieu, bedrijven, economie, Smart Water, grondbeleid, vastgoed, onderwijs, sport, mobiliteit, arbeidsmarkt, accommodaties
Functies

Hoofdfunctie:

 • Medevennoot Nijssen & Van de Sluis  werving, selectie & advies (bezoldigd)

Nevenfunctie:

 • Vrijwilliger Nierstichting (onbezoldigd)
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

N.F. (Nynke) Zwaga

Zwaga
contactgegevens en taken N.F. (Nynke) Zwaga
FunctieRaadslid
AdresBoomgaarddreef 15
3243 AC  Stad aan 't Haringvliet
Telefoonnummer06 - 42 30 41 14
E-mailadresn.zwaga@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSociaal Domein, welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid, kinderopvang, peuterspeelzalen, leefbaarheid , kleine kernenbeleid/dorpsraden, landbouw, bedrijfsvoering.
Functies

Hoofdfuncties:

 • HR-medewerker bij P. de Heus en Zonen Greup BV in Mijnsheerenland (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Algemeen lid tafel communicatie Project Stad aardgasvrij (onbezoldigd)
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

J.W. (Jaap Willem) Eijkenduijn

Eijkenduijn
contactgegevens en taken J.W. (Jaap Willem) Eijkenduijn
FunctieRaadslid (fractievoorzitter, tevens 1e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
AdresOosthavendijk 75
3241 LK  Middelharnis
Telefoonnummer06 - 53 15 91 75
E-mailadresj.eijkenduijn@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenEconomie, financiën, bestuur, water, energie, duurzaamheid, veiligheid, vertrouwenscommissie, kernen midden
Functies

Hoofdfunctie:

 • DGA Eijkenduijn Beheer B.V., Middelharnis (bezoldigd)
 • Eigenaar Eijkenduijn Advies (bezoldigd)

Nevenfunctie:

 • Voorzitter Energiecoöperatie NL (ECONL) U.A. (onbezoldigd)
 • Bestuurder Stichting Energieke Regio (bezoldigd)
 • Voorzitter Scouting Jan Joosten Ouddorp (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Rode Kruis (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Stichting Hoogvliegers (onbezoldigd)
Politieke partijPartij van de Arbeid

C. (Cees) Grinwis

Grinwis
contactgegevens en taken C. (Cees) Grinwis
FunctieRaadslid
AdresDahliapad 16
3251 CK  Stellendam
Telefoonnummer(0187) 49 12 04
E-mailadrescees.grinwis@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenRuimtelijke ordening, grondbeleid, toerisme, recreatie, visserij, kernen west
Functies

Hoofdfunctie: 

 • Souschef AlbronCP Port Zélande (bezoldigd)
 • Technische voorzitter OC AlbronCP (bezoldigd)
   

Nevenfunctie:

 • Voorzitter Huurdersvereniging WBV  Beter Wonen (bezoldigd)
Politieke partijPartij van de Arbeid

P.W. (Petra) 't Hoen

't Hoen
contactgegevens en taken P.W. (Petra) 't Hoen
FunctieRaadslid
AdresEmmastraat 16
3255 BE  Oude-Tonge
Telefoonnummer06 - 26 47 37 53
E-mailadresp.thoen@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSociale zaken en welzijn, cultuur, WMO, participatie, jeugd, werkgeverscommissie, kernen oost
Functies

Hoofdfuncties:

 • Directeur basisschool bij Stichting OPOGO (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Vereniging Openbaar Onderwijs Oostflakkee (onbezoldigd)
Politieke partijPartij van de Arbeid

E. (Bert) Tuk

Tuk
contactgegevens en taken E. (Bert) Tuk
FunctieRaadslid (fractievoorzitter)
AdresRaadhuisstraat 9
3253 AN  Ouddorp
Telefoonnummer06 - 30561955
E-mailadresb.tuk@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenOrganisatie, recreatie en toerisme, mobiliteit, innovatie en duurzaamheid, juridische zaken, volkshuisvesting, financiën, landbouw en visserij, handhaving, monumenten, archeologie, regionale zaken
Functies

Hoofdfunctie:

 • Eigenaar De Groene Specht advies en ontwikkeling (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • DGA E. Tuk Holding BV (bezoldigd)
 • Kerkenraadslid van de Doopsgezinde gemeente Ouddorp (onbezoldigd)
 • Lid Raad van advies Zeeuws landschap (onbezoldigd)
Politieke partijChristenUnie

E.M.E. (Mariëlle) van den Berg-Mostert

van den Berg-Mostert
contactgegevens en taken E.M.E. (Mariëlle) van den Berg-Mostert
FunctieRaadslid
AdresAcacia 14
3247 DB  Dirksland
Telefoonnummer(0187) 66 45 39
E-mailadresm.vandenberg@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenSociale zaken & welzijn, horeca, dienstverlening, Apv, facilitaire zaken, onderwijs, communicatie, werkgelegenheid, jeugd & ouderenbeleid, sport, milieu, kunst & cultuur, dorpsraden, gezondheid
Functies

Hoofdfunctie:

 • Docent/mentor Praktijkonderwijs CSG Prins Maurits Middelharnis (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting EJO Burundi (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Elkersweide Dirksland (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Hervormde Kerk Dirksland (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger DVV '09 Dirksland (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger YFC Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
Politieke partijChristenUnie

C.M. (Conny) Pipping

Pipping
contactgegevens en taken C.M. (Conny) Pipping
FunctieRaadslid
AdresHandelskade 15
3255 NC  Oude-Tonge
Telefoonnummer06 - 55 16 56 33
E-mailadresc.pipping@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenBedrijventerreinen, gemeentelijke gebouwen, accommodaties, grondbeleid, leefbaarheid, kleine kernenbeleid, gebiedsmarketing, openbare werken, waterstaat & havens, economie, volkshuisvesting, bouwzaken
Functies

Hoofdfunctie: 

 • Calculator / werkvoorbereider / administrateur grond-, weg en waterbouw, onderdeel civiele betonbouw (bezoldigd)
Politieke partijChristenUnie

A. (Aat) van Alphen

van Alphen
contactgegevens en taken A. (Aat) van Alphen
FunctieRaadslid (fractievoorzitter)
AdresOostdijk 14
3241 CN  Middelharnis
Telefoonnummer06 - 13 94 36 67
E-mailadresa.vanalphen@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenAlle beleidsterreinen
Functies

Nevenfuncties: 

 • Secretaris Stichting Behoud MD10 (onbezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Knooppunt Middelharnis (onbezoldigd)
Politieke partijEiland van Vrijheid

H. (Henk) van der Meer

van der Meer
contactgegevens en taken H. (Henk) van der Meer
FunctieRaadslid
AdresOude Nieuwlandseweg 33
3253 LL  Ouddorp
Telefoonnummer(0187) 68 99 22
E-mailadresh.vandermeer@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenAlle beleidsterreinen
Functies

Hoofdfunctie:

 • Zelfstandig ondernemer Van der Meer-Management (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Reewild Commissie WBE Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
Politieke partijEiland van Vrijheid

G.J. (Jan) Zwerus

Zwerus
contactgegevens en taken G.J. (Jan) Zwerus
FunctieRaadslid (fractievoorzitter)
AdresNieuwstraat 1
3247 BK  Dirksland
Telefoonnummer06 - 51 36 35 38
E-mailadresj.zwerus@goeree-overflakkee.nl
Functies

Nevenfunctie:

 • Statenlid Provincie Zuid-Holland (bezoldigd)
Politieke partijGroep Jan Zwerus

B.P.M. (Binic) Vreugde

Vreugde
contactgegevens en taken B.P.M. (Binic) Vreugde
FunctieRaadslid (fractievoorzitter)
Adresde Ruijterstraat 22
3241 GG  Middelharnis
E-mailadresb.vreugde@goeree-overflakkee.nl
Functies

Hoofdfunctie:

 • Docent aan de Waalse school (bezoldigd)

Nevenfunctie:

 •  Lid locatieraad Middelharnis Rooms-Katholieke kerk (onbezoldigd)
Politieke partijVol Vreugde

M.M. (Rita) van den Nieuwendijk-Groenendijk

van den Nieuwendijk-Groenendijk
contactgegevens en taken M.M. (Rita) van den Nieuwendijk-Groenendijk
FunctieRaadslid
E-mailadresr.vandennieuwendijk@goeree-overflakkee.nl
Functies

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Sportvereniging Hartpatiënten Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht (onbezoldigd)
Politieke partijAlgemeen Burger Belang

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis