Bestuur  |  Samenstelling en taakverdeling college

Samenstelling en taakverdeling college

A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman

Grootenboer-Dubbelman
contactgegevens en taken A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman
FunctieBurgemeester
Taken
 • Regionale en bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en (integraal) Veiligheidsbeleid
 • Handhaving
 • Drank- en Horecabeleid (waaronder vergunningen)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening (Klant Contact Centrum en Communicatie)
 • Bestuurs- en Kabinetszaken (waaronder Juridische zaken)
 • Burgerzaken (bevolkingsadministratie, identiteitspapieren en verkiezingen)

Vervanger: loco-burgemeester

Functies

Ambtsgerelateerde nevenfunctie:

 • Algemeen bestuurslid P10

Nevenfuncties:

 • Voorzitter plaatselijke commissie Stellendam-Ouddorp KNRM
 • Voorzitter bestuur Stichting Fort Sabina te Willemstad
 • Ambassadeur Delta Ride for the Roses
 • Ambassadeur stichting Dialoog

T.C. (Tea) Both-Verhoeven

Both-Verhoeven
contactgegevens en taken T.C. (Tea) Both-Verhoeven
FunctieWethouder Openbare Werken, Innovatie, Economie, Landbouw en Visserij
Taken
 • Innovatie, duurzaamheid en energiebeleid 
 • Economische zaken (inclusief Smart water, bedrijventerreinen en vestigingenbeleid, standplaatsen en weekmarkten)
 • Arbeidsmarkt
 • Landbouw en Visserij (inclusief deelneming UFA)
 • Gebiedsmarketing (waaronder evenementen en Stichting Eilandmarketing)
 • Beheer Buitenruimte (buitendienst)
 • Zuidwestelijke Delta (inclusief “Waterpoort”)

Vervanger: wethouder D.A. Markwat

2e loco-burgemeester

Kernwethouder: Goedereede, Havenhoofd, Stad aan 't Haringvliet en Langstraat.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

B.J. (Berend Jan) Bruggeman

Bruggeman
contactgegevens en taken B.J. (Berend Jan) Bruggeman
FunctieWethouder Sociaal Domein, Welzijn, Cultuur en Leefbaarheid
Taken
 • Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet
 • Welzijn (waaronder volwasseneneducatie, bibliotheek, subsidies)
 • Kunst en Cultuur (inclusief cultureel erfgoed)
 • Volksgezondheid
 • Ouderenbeleid
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Leefbaarheid, kleine kernenbeleid/dorpsraden
 • Mediabeleid
 • Accommodaties
 • Sport

Vervanger: wethouder P. Feller

4e loco-burgemeester

Kernwethouder: Middelharnis/Sommelsdijk, Den Bommel en Achthuizen

Functies

Nevenfuncties

 • Penningmeester Welzijnsfonds Oostflakkee (onbezoldigd)
 • Secretaris Schaakvereniging Oostflakkee (onbezoldigd)
Politieke partijVitale Kernen Goeree-Overflakkee

P. (Peter) Feller

Feller
contactgegevens en taken P. (Peter) Feller
FunctieWethouder Financiën, Recreatie en Toerisme, Onderwijs en Mobiliteit
Taken
 • Financiën (beleids- en beheersinstrumentarium, planning & control en beleid)
 • Belastingen
 • Deelnemingen
 • Grondbeleid/exploitatie
 • Inkoop
 • Vastgoed (gemeentelijke eigendommen)
 • Bedrijfsvoering ((streek)archief, facilitaire zaken)
 • Mobiliteit (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting, infrastructuur)
 • Onderwijs
 • Recreatie en toerisme

Vervanger: wethouder B.J. Bruggeman

3e loco-burgemeester

Kernwethouder: Dirksland, Melissant, Ouddorp en Oude-Tonge.

Functies

Nevenfunctie:

 • DGA Feller Consultancy BV (onbezoldigd)
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

D.A. (Daan) Markwat

Markwat
contactgegevens en taken D.A. (Daan) Markwat
FunctieWethouder Ruimte, Wonen, Milieu en Monumenten
Taken
 • Ruimtelijke Ordening / Ontwikkeling (waaronder coördinatie Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee, landschapstafel(s) en Noordrand)
 • Volkshuisvesting (planning, beleid, woonruimteverdeling en woonwagenbeleid)
 • Bouwzaken, inclusief welstand en bouw- en woningtoezicht
 • Beleid, beheer en rioolplannen openbare ruimte (waaronder kwalitatief- en kwantitatief waterbeheer en klimaatadaptatie)
 • Milieu (inclusief afval)
 • Monumentenbeleid, Archeologie en Erfgoed (inclusief erfgoedlijn)
 • I&A

Vervanger: wethouder T. Both-Verhoeven

1e loco-burgemeester

Kernwethouder: Stellendam, Herkingen, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat

Functies

Ambtsgerelateerde nevenfunctie:

 • lid AB DCMR (onbezoldigd)

Nevenfunctie:

 • Directeur/mede-eigenaar IC-Automatisering BV (bezoldigd)

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

Wim van Esch

van Esch
contactgegevens en taken Wim van Esch
FunctieAlgemeen directeur

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis