Bestuur  |  Commissies

Commissies

 • Auditcommissie

  Effectief controleren blijft voor de gemeenteraad een zeer belangrijke maar lastige taak. Omdat niet alle raadsleden kennis en affiniteit hebben met bedrijfsvoering is de auditcommissie in het leven geroepen.

  Lees verder
 • Commissie functioneringsgesprekken burgemeester

  Door de provincie Zuid-Holland en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt aanbevolen regelmatig functioneringsgesprekken tussen de gemeenteraad en de burgemeester te houden.

  De burgemeester kan het functioneringsgesprek beschouwen als een middel ter ondersteuning van zijn of haar positie en functioneren, door middel van het ontvangen van nuttige feedback. Anderzijds kan de gemeenteraad het functioneringsgesprek gebruiken om zijn wensen voor de toekomst kenbaar te maken en eerder gemaakte afspraken te evalueren. De gemeenteraad heeft hierbij ook de mogelijkheid zo nodig bij te sturen in het handelen van de burgemeester.

  Lees verder
 • Klachtencommissie

  Klachten worden bij voorkeur op een snelle, informele wijze opgelost. Niet bij iedere klacht lukt dat. In die gevallen gaat de klacht voortaan naar de klachtencommissie. De commissie belegt een hoorzitting, onderzoekt of er mogelijkheden zijn alsnog tot een oplossing te komen en brengt advies uit over de gegrondheid van de klacht. Het bestuursorgaan beslist uiteindelijk op de klacht.

  Lees verder
 • Rekenkamerfunctie

  De rekenkamerfunctie is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. De taken en bevoegdheden van de rekenkamerfunctie staan beschreven in de Gemeentewet en in de Verordening rekenkamerfunctie Goeree-Overflakkee.

  De rekenkamerfunctie heeft de taak om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken door middel van het uitvoeren van onderzoek. De rekenkamerfunctie is er niet alleen voor de raad, maar ook voor inwoners, en wil voor de inwoners van Goeree-Overflakkee zichtbaar maken wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente.

  Lees verder
 • Werkgeverscommissie

  Deze commissie vertegenwoordigt de gemeenteraad als werkgever voor de griffier, de plaatsvervangend griffiers en de griffiemedewerker. De commissie houdt voortgangsgesprekken met de griffier en verzorgt ook het functionerings- en beoordelingsgesprek met de griffier.

  Lees verder

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis