Bestuur  |  Algemene informatie gemeenteraad

Algemene informatie gemeenteraad

De huidige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is gekozen op 21 maart 2018. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft 29 leden uit 9 fracties

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Goeree-Overflakkee in het gemeentebestuur. De gemeenteraad wordt altijd voor vier jaar geïnstalleerd. De volgende verkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én van de gemeenteraad.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders.

Vergoedingen raadsleden

Raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers van de gemeente. Zij vormen samen in de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een raadsvergoeding. Daarnaast hebben raadsleden ook recht op een onkostenvergoeding en andere vastgestelde vergoedingen. De basis voor de rechtspositie en de vergoedingen van de raadsleden zijn de Gemeentewet, het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de gemeentelijke verordening rechtspositie raads- en commissieleden. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft daarom besloten dat burgemeester en wethouders jaarlijks een overzicht van alle vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan raadsleden zijn betaald op de website plaatsen.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis