Bestuur en recht

Beheerregeling informatiebeheer Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 28 mei 2019
Inwerkingtreding: 5 februari 2020 tot heden

Beleidsregels vreugdevuren tijdens jaarwisseling in de gemeente Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 25 november 2014
Inwerkingtreding: 10 december 2014 tot heden

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Goeree-Overflakkee 2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 15 december 2022
Inwerkingtreding: 1 oktober 2022 (terugwerkende kracht) tot heden

Klachtenregeling aanbestedingen gemeente Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 15 november 2022
Inwerkingtreding: 18 januari 2023 tot heden

Instructie secretaris(externe link) 
Vastgesteld door het college B&W: 2 juli 2019
Inwerkingtreding: 17 juli 2019 tot heden

Privacybeleid Goeree-Overflakkee 2021(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 14 september 2021
Inwerkingtreding: 15 september 2021 tot heden

Cultuur, recreatie en toerisme

Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 1 december 2020
Inwerkingtreding: 17 maart 2020 (met terugwerkende kracht) tot heden

Beleidsregel Bed & Breakfast Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 26 november 2019
Inwerkingtreding: 11 december 2019 tot heden

Ontwikkelkader verblijfsrecreatie 2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 maart 2023
Inwerkingtreding: 29 maart 2023 tot heden

Strandnota Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 11 juli 2023
Inwerkingtreding: 19 juli 2023 tot heden

Subsidieregeling gebiedsmarketing Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 1 november 2022
Inwerkingtreding: 1 januari 2023 tot heden

Toeristische-recreatieve visie Goeree-Overflakkee 2025(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 14 september 2017
Inwerkingtreding: 14 september 2017 tot heden

Visiedocument bibliotheekvoorzieningen 2019 - 2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 11 april 2019
Inwerkingtreding: 15 mei 2019 tot heden

Financiën en economie

Beleidsnotitie lijkbezorging van gemeentewege(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 8 augustus 2017
Inwerkingtreding: 30 augustus 2017 tot heden

Grondprijzenbrief 2023(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 29 november 2022
Inwerkingtreding: 1 januari 2023 tot heden

Nota Grondbeleid 2021 Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 3 februari 2022
Inwerkingtreding: 4 februari 2022 tot heden

Nota invorderingsbeleid gemeente Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 17 januari 2017
Inwerkingtreding: 1 april 2021 tot heden

Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Goeree-Overflakkee 2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 7 juli 2022
Inwerkingtreding: 27 juli 2022 tot heden

Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 6 september 2022
Inwerkingtreding: 14 september 2022 tot heden

Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïnse kinderen Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 30 augustus 2022
Inwerkingtreding: 7 september 2022 tot heden

Maatschappelijke Zorg en Welzijn

Beleidsnota Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad op: 10 maart 2022
In werkingtreding: 11 maart 2022 tot heden

Beleidsnota Preventie en Vroegsignalering 2018-2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad op: 22 februari 2018
In werkingtreding: 28 maart 2018 tot heden

Beleidsnota Verbeteren leefomgeving(externe link)
Vastgesteld door het college B&W op: 13 februari 2018
In werkingtreding: 21 maart 2018 tot heden

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee 2023-2026(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad op: 1 juni 2023
In werkingtreding: 21 juni 2023 tot heden

Beleidsregel collectieve zorgverzekering voor minima Goeree-Overflakkee 2020(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 23 juli 2019
Inwerkingtreding: 31 juli 2019 tot heden

Beleidsregel financiële overbrugging Participatiewet Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 21 maart 2023
Inwerkingtreding: 25 maart 2023 tot heden

Beleidsregel opvang en leefgeld Oekraïense ontheemden Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester: 17 januari 2023
Inwerkingtreding: 1 december 2022 (met terugwerkende kracht) tot heden

Subsidieplafonds 2023(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 29 november 2022
Inwerkingtreding: 1 januari 2023 tot heden

Visie breed sociaal domein Goeree-Overflakkee 'Samen leven op Goeree-Overflakkee'(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 16 december 2021
Inwerkingtreding: 16 december 2021 tot heden

Milieu, duurzaamheid en natuur

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 9 februari 2021
Inwerkingtreding: 1 april 2021 tot heden

Onderwijs

Beleidsregels Leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee 2017(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 13 juni 2017
Inwerkingtreding: 3 december 2020 (gewijzigd)
Uitwerkingtreding: 15 februari 2023 ( zie hieronder)

Beleidsregel bekostiging leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 7 februari 2023
Inwerkingtreding: 15 februari 2023 tot heden

Openbare orde en veiligheid

Algemene Plaatselijke Verordening Goeree-Overflakkee 2020(externe link)
Wijziging vastgesteld door de gemeenteraad: 16 december 2020
Inwerkingtreding: 5 januari 2022 tot heden

Beleidsregel BIBOB Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 16 mei 2017
Inwerkingtreding: 8 juni 2017 tot heden

Bomenlijst Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 9 februari 2021
Inwerkingtreding: 17 februari 2021 tot heden

Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 20 september 2016
Inwerkingtreding: 5 oktober 2016 tot heden

Horecabeleid Goeree-Overflakkee 2016(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 11 oktober 2016
Inwerkingtreding: 12 oktober 2016 tot heden

Integrale Handhavingsnota gemeente Goeree-Overflakkee 2014 - 2017(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 13 mei 2014
Inwerkingtreding: 18 juni 2014 tot heden

Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 2 februari 2023
Inwerkingtreding: 22 maart 2023 tot heden

Ruimte, infrastructuur, verkeer en vervoer

Beleidsnotitie kleine windmolens Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 12 april 2018
Inwerkingtreding: 26 februari 2020 tot heden

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester: 4 oktober 2022
Inwerkingtreding: 19 oktober 2022 tot heden

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 29 november 2022
Inwerkingtreding: 7 december 2022 tot heden

Handboek Kabels en Leidingen Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 22 december 2015
Inwerkingtreding: 30 december 2015 tot heden

Leidraad inrichting Openbare ruimte (Lior) Goeree-Overflakkee 2021(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 1 juni 2021
Inwerkingtreding: 30 juni 2021 tot heden

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 22 december 2015
Inwerkingtreding: 30 december 2015 tot heden

Ruimtelijke ordening, wijk- en kerngericht werken

Beleid woningbouw zandwallengebied en bebouwingslinten(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 3 december 2015
Inwerkingtreding: 16 december 2015 tot heden

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 13 oktober 2016
Inwerkingtreding: 14 oktober 2016 tot heden

Volkshuisvesting en woningbouw

Beleidsnota Verbeteren leefomgeving(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 13 februari 2018
Inwerkingtreding: 21 maart 2018 tot heden

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018 - 2020(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 8 maart 2018
Inwerkingtreding: 8 maart 2018 tot heden

Beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 16 december 2021
Inwerkingtreding: 16 december 2021 tot heden

Visie Sommelsdijk West(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 15 juli 2021
Inwerkingtreding: 4 augustus 2021 tot heden

Woonvisie 2018 - 2024(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 14 december 2017
Inwerkingtreding: 1 januari 2018 tot heden