Bestuur en recht

Beheerregeling informatiebeheer Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 28 mei 2019
Inwerkingtreding: 5 februari 2020 tot heden

Beleidsregels vreugdevuren tijdens jaarwisseling in de gemeente Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 25 november 2014
Inwerkingtreding: 10 december 2014 tot heden

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Goeree-Overflakkee 2018(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 24 november 2016
Inwerkingtreding: 25 november 2016 tot heden

Instructie secretaris(externe link) 
Vastgesteld door het college B&W: 2 juli 2019
Inwerkingtreding: 17 juli 2019 tot heden

Privacybeleid Goeree-Overflakkee 2021(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 14 september 2021
Inwerkingtreding: 15 september 2021 tot heden

Cultuur, recreatie en toerisme

Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 1 december 2020
Inwerkingtreding: 17 maart 2020 (met terugwerkende kracht) tot heden

Beleidsregel Bed & Breakfast Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 26 november 2019
Inwerkingtreding: 11 december 2019 tot heden

Ontwikkelkader verblijfsrecreatie(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 28 maart 2019
Inwerkingtreding: 5 juni 2019 tot heden

Toeristische-recreatieve visie Goeree-Overflakkee 2025(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 14 september 2017
Inwerkingtreding: 14 september 2017 tot heden

Visiedocument bibliotheekvoorzieningen 2019 - 2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 11 april 2019
Inwerkingtreding: 15 mei 2019 tot heden

Financiën en economie

Beleidsnotitie lijkbezorging van gemeentewege(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 8 augustus 2017
Inwerkingtreding: 30 augustus 2017 tot heden

Grondprijzenbrief 2022
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 14 december 2021
Inwerkingtreding: 1 januari 2021 tot heden

Nota Grondbeleid 2021 Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 3 februari 2022
Inwerkingtreding: 4 februari 2022 tot heden

Nota invorderingsbeleid gemeente Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 17 januari 2017
Inwerkingtreding: 1 april 2021 tot heden

Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Goeree-Overflakkee 2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 7 juli 2022
Inwerkingtreding: 27 juli 2022 tot heden

Maatschappelijke Zorg en Welzijn

Beleidsnota Preventie en Vroegsignalering 2018-2022(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad op: 22 februari 2018
In werkingtreding: 28 maart 2018 tot heden

Beleidsnota Verbeteren leefomgeving(externe link)
Vastgesteld door het college B&W op: 13 februari 2018
In werkingtreding: 21 maart 2018 tot heden

Beleidsregel collectieve zorgverzekering voor minima Goeree-Overflakkee 2020(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 23 juli 2019
Inwerkingtreding: 31 juli 2019 tot heden

Visie breed sociaal domein Goeree-Overflakkee 'Samen leven op Goeree-Overflakkee'(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 16 december 2021
Inwerkingtreding: 16 december 2021 tot heden

Milieu, duurzaamheid en natuur

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 9 februari 2021
Inwerkingtreding: 1 april 2021 tot heden

Onderwijs

Beleidsregels Leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee 2017(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 13 juni 2017
Inwerkingtreding: 3 december 2020 (gewijzigd) tot heden

Openbare orde en veiligheid

Algemene Plaatselijke Verordening Goeree-Overflakkee 2020(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 19 november 2020
Inwerkingtreding: 16 december 2020 tot heden

Beleidsregel BIBOB Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 16 mei 2017
Inwerkingtreding: 8 juni 2017 tot heden

Bomenlijst Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 9 februari 2021
Inwerkingtreding: 17 februari 2021 tot heden

Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 20 september 2016
Inwerkingtreding: 5 oktober 2016 tot heden

Horecabeleid Goeree-Overflakkee 2016(externe link)
Vastgesteld door de burgemeester en het college B&W: 11 oktober 2016
Inwerkingtreding: 12 oktober 2016 tot heden

Integrale Handhavingsnota gemeente Goeree-Overflakkee 2014 - 2017(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 13 mei 2014
Inwerkingtreding: 18 juni 2014 tot heden

Ruimte, infrastructuur, verkeer en vervoer

Beleidsnotitie kleine windmolens Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 12 april 2018
Inwerkingtreding: 26 februari 2020 tot heden

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 6 oktober 2020
Inwerkingtreding: 14 oktober 2020 tot heden

Handboek Kabels en Leidingen Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 22 december 2015
Inwerkingtreding: 30 december 2015 tot heden

Leidraad inrichting Openbare ruimte (Lior) Goeree-Overflakkee 2021(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 1 juni 2021
Inwerkingtreding: 30 juni 2021 tot heden

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Goeree-Overflakkee(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 22 december 2015
Inwerkingtreding: 30 december 2015 tot heden

Ruimtelijke ordening, wijk- en kerngericht werken

Beleid woningbouw zandwallengebied en bebouwingslinten(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 3 december 2015
Inwerkingtreding: 16 december 2015 tot heden

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 13 oktober 2016
Inwerkingtreding: 14 oktober 2016 tot heden

Volkshuisvesting en woningbouw

Beleidsnota Verbeteren leefomgeving(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 13 februari 2018
Inwerkingtreding: 21 maart 2018 tot heden

Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018 - 2020(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 8 maart 2018
Inwerkingtreding: 8 maart 2018 tot heden

Beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten(externe link)
Vastgesteld door het college B&W: 16 december 2021
Inwerkingtreding: 16 december 2021 tot heden

Woonvisie 2018 - 2024(externe link)
Vastgesteld door de gemeenteraad: 14 december 2017
Inwerkingtreding: 1 januari 2018 tot heden