Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Battenoord 13 Nieuwe-Tonge’ met de bijbehorende regels gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

IMRO-codering: NL.IMRO.1924.NWTBattenoord13-BP20
Referentienummer: Z/21/134783

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan Battenoord in buurtschap Battenoord te Nieuwe-Tonge. Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van het perceel van 'Recreatie Fietsverhuur' naar 'Wonen'. Het bestemmingsplan 'Battenoord 13 Nieuwe-Tonge' biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Inzage 

U kunt de stukken inzien vanaf 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022. Ze staan op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.

Zienswijzen 

Tot en met 4 januari 2022 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Battenoord 13 Nieuwe Tonge’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer S. Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.