Albert Tönissen uit Sommelsdijk ontvangt de Zilveren gemeentepenning

‘Meester Albert’ van OBS J.C. van Gent en OBS De Inktvis heeft na 47 jaar afscheid genomen van het onderwijs. Bij zijn afscheid - woensdag 10 juli – reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de Zilveren Gemeentepenning aan hem uit.

Een gemeentepenning is een blijk van waardering voor een persoon of instelling die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt. 

Scholen

Als beginnend onderwijzer bij OBS J.C. van Gent in Sommelsdijk zette Albert Tönissen zich maatschappelijk in binnen AOB (voorheen ABOP) en als jongerenwerker bij de Rooms-Katholieke Kerk. Door gezondheidsklachten moest hij zich na enige tijd beperken tot het schoolwerk. 

Van 2008 tot heden leidde hij de J.C. van Gentschool en De Inktvis in Dirksland op uitzonderlijke wijze. Zijn deur staat altijd open voor ouders, de kinderen en de collega’s. Hij is een klankbord, een vraagbaak, een adviseur en pedagoog.  

Het feit dat hij alle kinderen en ouders bij naam kent laat zijn betrokkenheid en empathisch vermogen zien. Elke ochtend begroet hij de kinderen en de ouders door ze welkom te heten bij de entree.

Trots

Hij werkte vaak meer dan 50 uur in de week en laat hiermee zien dat hij een grote liefde heeft voor mensen en voor het werk dat hij heeft verricht. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak meester Albert persoonlijk toe en sprak haar waardering uit: “U heeft een warm en sociaal hart. Het is uw overtuiging dat kinderen pas tot leren komen in een sfeer van “gehoord en gezien” worden. En als dat gebeurt, dan geniet u ervan om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen in onze maatschappij. U heeft al die jaren in de levens van vele kinderen een belangrijke rol vervuld. Ik ben daar als burgemeester enorm trots op.”  

Gemeentepenning voor meester Albert Tönissen
Echtpaar Tönissen met burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Foto; Wim van Vossen