In het voorjaar verschijnt weer een nieuwe editie van de gemeentegids. Akse Media geeft de gids uit. Vanaf maandag 5 februari actualiseert Akse Media de adressen voor de gemeentegids 2024/2025.

Examplaren van de Gemeentegids 2023 - 2024

Dit betekent dat organisaties en bedrijven die met een e-mailadres in de gemeentegids staan, van Akse Media een e-mail krijgen. Daar staat een unieke code in waarmee zij de gegevens kunnen controleren en zo nodig aanpassen. De overige vermeldingen benadert Akse Media telefonisch.

Wilt u uw organisatie of bedrijf aanmelden of zelf een wijziging doorgeven? Dan kunt u dit uiterlijk 15 maart aan de redactie van Akse Media laten weten:

  • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van: Gemeentegids Goeree-Overflakkee)
  • schriftelijk: Akse Media (ten aanzien van: Gemeentegids Goeree-Overflakkee) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Graag wijzen we u erop dat Akse Media de enige uitgever is van de officiële gemeentegids. En dat een basisvermelding in deze gids gratis is. Andere partijen mogen u ook een vermelding op hun platform aanbieden, maar zij vragen hier geld voor. Met hen hebben wij geen enkele overeenkomst. Wees dus alert als u gebeld wordt of een e-mail ontvangt voor een advertentie of vermelding van een andere afzender.