Begin dit jaar worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd in de Achterstraat, Goedereede. Daarnaast worden op een aantal locaties ook de aansluitende wegen en voetpaden meegenomen.

De werkzaamheden hebben diverse aanleidingen. Zo zijn de aanwezige kolken en bestrating in de Achterstraat aan onderhoud toe. De gaten en bulten in de weg veroorzaken namelijk veel ongemak voor verkeer en voetgangers, denk hierbij aan trillingen en geluidsoverlast. Ook kabels en leidingen zijn aan vervanging toe. O.a. deze redenen hebben als gevolg dat er gekozen wordt voor een grondige opknapbeurt in de Achterstraat en omgeving.

Zowel Stedin/DNWG als gemeente Goeree-Overflakkee hebben werkzaamheden gepland in de genoemde straten. De geplande werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd en zijn dan ook aansluitend ingepland. Hieronder worden de verschillende werkzaamheden toegelicht.

Werkzaamheden Stedin/DNWG

In de maand februari start DNWG in opdracht van netbeheerder Stedin met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Achterstraat. 

Werkzaamheden

DNWG legt nieuwe elektriciteitskabels en gasleidingen aan in uw straat of omgeving. De oude elektriciteitskabels en gasleiding worden verwijderd. Daarvoor verricht DNWG graafwerkzaamheden die u als hinderlijk kan ervaren. Dit kan betekenen dat u om moet rijden of tijdelijk uw auto ergens anders moet parkeren. DNWG zorgt er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, et cetera kunt bereiken. 

Voor enkele woningen worden ook de huisaansluitingen aangepast. In dat geval neemt de aannemer enkele werkdagen van tevoren persoonlijk contact met u op. In overleg met u worden afspraken gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de richtlijnen omtrent het Coronabeleid. Wanneer uw huisaansluiting op een nieuwe kabel/leiding wordt aangesloten, bij bepaalde werkzaamheden, kan dat betekenen dat u korte tijd geen beschikking heeft over de voorzieningen (gas en/of elektriciteit). Dit wordt vooraf overlegd met u. 

Planning

Volgens planning starten de werkzaamheden in week 4 en hebben een duur van 3 maanden, wanneer er geen onverwachte omstandigheden voordoen. Strukton zal in de genoemde brief over de fasering en planning ook de gegevens van de uitvoerder delen. De uitvoerder is de contactpersoon waarbij u met uw dagelijkse vragen over het werk terecht kunt. 

Aannemer 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Quint & Van Ginkel.

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer Quint & Van Ginkel, de heer G. den Tuinder. Bereikbaar onder het algemeen telefoonnummer 06 – 104 47 828.

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met projectopzichter de heer Danny Jadoenath via het Front Office op telefoonnummer  0113 74 1100.

Werkzaamheden gemeente Goeree-Overflakkee / Strukton Civiel west

Wanneer alle werkzaamheden omtrent de kabels en leidingen door DNWG en VolkerWessels Telecom zijn afgerond, wordt gestart met de herbestratingswerkzaamheden. Op verzoek van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat VolkerWessels Telecom, in samenwerking met aannemer Quint & Van Ginkel, gelijktijdig mantelbuizen aanbrengen voor toekomstige glasvezelverbindingen. Door deze gezamenlijke actie hoeft in een later stadium niet de gehele rijbaan open gemaakt te worden. Het zal dan beperkt blijven tot het maken van de gewenste huisaansluitingen. 

Vanaf de maand mei start Strukton Civiel met werkzaamheden betreffende de afwatering en bestrating van de Achterstraat. 

Werkzaamheden

De bestrating wordt verwijderd, oude kolken worden vervangen / verplaatst en extra kolken worden bijgeplaatst. Daarna worden de oude keien weer teruggebracht. Aan de uitstraling van de Achterstraat met zijn kenmerkende materialen wordt dus niets aangepast. Wel is de afvoer van hemelwater bij de zwaardere buien beter gewaarborgd doordat er meer kolken worden aangebracht. 

Fasering en planning

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in minimaal drie fasen zodat niet de gehele straat tegelijkertijd opgebroken is. De gehele fasering en bijbehorende planning worden ten zijnde tijd door Strukton Civiel in een brief worden toegelicht. Volgens planning starten de werkzaamheden begin mei en hebben een duur van 10 tot 12 weken. De daadwerkelijke start is afhankelijk van het afronden van de werkzaamheden van Stedin / DNWG. 

Aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Strukton Civiel. 

Contact

Strukton zal in de genoemde brief over de fasering en planning ook de gegevens van de uitvoerder delen. De uitvoerder is de contactpersoon waarbij u met uw dagelijkse vragen over het werk terecht kunt. 

Heeft u algemene vragen over het project? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze projectleider/directievoerder de heer Tony van Meel, projectverantwoordelijke vanuit gemeente Goeree-Overflakkee. Bereikbaar onder het algemeen telefoonnummer 0187 - 475396 of per e-mail t.vanmeel@goeree-overflakkee.nl.

Bouwkundige opname woningen

Vanwege de graafwerkzaamheden, de aanvulwerkzaamheden, het verdichten van de ondergrond en het aftrillen van de bestrating hebben DNWG en gemeente Goeree-Overflakkee er gezamenlijk voor gekozen een bouwkundige opname te laten uitvoeren van de panden en objecten die binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden vallen. Deze opname is niet verplicht. Wel adviseren wij u dringend om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Mocht er gedurende de werkzaamheden schade geconstateerd worden, dan kan deze bouwkundige opname houvast bieden.

Om de overlast voor de bewoners van deze panden te minimaliseren hebben beide partijen ervoor gekozen om hetzelfde bureau deze opnames te laten uitvoeren. Voor de start van de werkzaamheden door DNWG zal een bouwkundige opname gedaan worden. Daarna vindt een tussenopname plaats. Deze tussenopname is de eindopname voor de afronding van de werkzaamheden DNWG en de startopname voor de werkzaamheden van gemeente Goeree-Overflakkee. 

Voor deze bouwkundige opnames is opdracht gegeven aan Quattro Expertise uit Oosterhout. Indien uw pand binnen de genoemde invloedsfeer staat, zal Quattro Expertise u benaderen om een afspraak te maken voor de bouwkundige opname. Nadat de opname is uitgevoerd, kunt u bij Quattro Expertise vragen om een code. Met behulp van deze code kunt u de opname van uw woning inzien en ook zelf specifieke zaken controleren. 

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden betreffende kabels en leidingen, neem dan contact op met de genoemde projectopzichter van DNWG, de heer Danny Jadoenath, via telefoonnummer 0113 741 100. 

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden betreffende de herbestratingswerkzaamheden, neem dan contact op met de genoemde projectleider/directievoerder van Gemeente Goeree-Overflakkee, de heer Tony van Meel, via telefoonnummer 0187 - 475396. Te zijner tijd zult u van aannemer Strukton een brief ontvangen met daarin de betreffende contactpersoon die u kunt benaderen met vragen over het werk zelf.